Tag Archives: vidensdeling

Apr. 12.

Nyt site om brugerinddragelse og publikumsudvikling

En ny digital platform om brugerinddragelse og publikumsudvikling er åbnet: KulturNettet, som henvender sig til kulturinstitutioner, der ønsker at gøre en aktiv indsats inden for publikumsudvikling – såvel novicerne inden for feltet som de garvede, der allerede har set initiativer udlevet.

De første fire interviews, som kan ses på KulturNettet, er:

• Martin Lyngbo fra Mungo Park: om årskort

• Bradley Allen fra Hotel Pro Forma: om Beta Club

• Allan Klie fra Københavns Musikteater: Om Interreg-projekt

• Henrik Hartmann fra Betty Nansen Teatret / C:NTACT: om outreachDer kommer flere små film fra disse ledere op på siden løbende. Blandt andet kan du allerede nu se et videoklip med hvr af de fire teaterledere, hvor de fortæller om deres eget teater.

KulturNettet har også andre interviews på vej, både med teaterledere og med ledere fra andre kulturinstitioner, heriblandt Center for Kunst & Interkultur (CKI) og Statens Museum for Kunst (SMK).

Kig ind på siden her og sug til dig af inspiration: kulturnettet.dk

Facebook: facebook.com/Kulturnettet


Teamet bag KulturNettet

er disse tre projektledere:

Kulturnettets projektledere

Nadja Kalnæs – projektleder og stifter af KulturNettet
Sceneproducent fra Statens Scenekunstskole

Anne Mette Nørskov – projektleder af KulturNettet
Cand. comm i Performance Design og Dansk

Stine Løike – projektleder af KulturNettet
Cand.comm. i Performance Design og Engelsk fra Roskilde UniversitetIntentionen med sitet er, at det skal udvikle sig til at blive en vidensbase og et rum for erfaringsudveksling mellem medarbejdere på kulturinstitutionerne, hvor der vil blive vil fortalt om såvel små som store publikumsinitiativer, som bliver gjort rundt omkring på landets teatre og på andre kulturinstitutioner – både på formidlings- og indholdssiden.

Nadja Kalnæs, Anne Mette Nørskov og Stine Løike planlægger at give ordet til de mennesker, der har udfordringerne som en del af deres daglige praksis. Gennem video­interviews beder de kulturlederne sætte ord på deres erfaringer med publikumsudvikling – til gensidig inspiration for alle og på tværs af institutionsmure.

“Vi tror, at der er behov for at udveksle erfaringer og viden uden at skulle mødes til timelange seminarer og diskussioner, og at der nu mere er brug for hands-on erfaringer frem for teori,” skriver de på hjemmesiden:

“Det digitale medie giver mulighed for at formidle initiativer bredt ud og for øjeblikkelig deling af erfaringer på godt og ondt. Vores vision er at KulturNettet bliver en aktiv, levende portal i konstant udvikling efter branchens behov. Vi tror, at en fælles platform kan inspirere til handling, til nytænkning og til dialog, og at vi ved at samle de mange erfaringer kan skabe grobund for en synergieffekt.”Udtryk for et demokratiseringsønske
“Publikumsudvikling er udtryk for et demokratiseringsønske, der angår det efterhånden ældgamle kulturpolitiske spørgsmål om, hvordan der skabes en inkluderende kulturinstitution. Et spørgsmål der siden 60erne har været på den kulturpolitiske dagsorden, motiveret i idealet om, at kunsten er for alle og alle uanset social og etnisk herkomst skal have adgang til kunsten.

Det nye er, at publikums behov og adfærdsmønstre er i forandring. Meget tyder på at morgendagens potentielle publikum er nysgerrige, engagerede, digitalt kommunikerende og kulturelt mangfoldige. De søger relevante oplevelser, hvor der skabes rum for deltagelse og engagement. For kulturinstitutionerne er udfordringen derfor ikke “blot” at synliggøre sig i det mangfoldige oplevelsesudbud gennem markedsføringsinitiativer og PR-strategier, men også at retænke repertoire, program, profil, organisation, økonomiske ressourcer og menneskelige kompetencer, så relationen til og interaktionen med det eksisterende og potentielle publikum kan udvikles.

Spørgsmålene der synes at tegne sig i en 2.0 tid er både, hvordan institutionerne kan rekruttere, invitere og engagere et mere mangfoldigt publikum og hvordan de kan tilbyde oplevelser, der inviterer til dialog, og hvor brugeren i højere grad involveres som medskaber.”

kulturnettet.dk


Tagged: ,

Feb. 18.

Europæisk vidensdeling om publikums-inklusion

‘Open All Areas’ – Åbn alle områder – er et nyt projekt, som Audiences Europe Network har skudt igang, og som CKI deltager i. Her udfordres og opfordres ledere af kulturinstitutioner og -organisationer i hele Europa til at arbejde målrettet med ikke-brugere af kultur for at lære noget om, hvad det kræver at få nedbrudt barriererne for deltagelse og inklusion.

‘Open All Areas’ koncentrerer sig om inklusion af udstødte grupper eller ikke-deltagere i kulturlivet. Projektet involverer ledere af kulturinstitutioner og kulturorganisationer fra en række europæiske lande. Kulturorganisationer, der enten har etableret eller er i færd med at udvikle projekter med udstødte grupper eller ikke-deltagere prioriteres. Organisationerne får til opgave at sammensætte en gruppe på seks til otte ikke-deltagere som et rådgivende panel for organisationen. Gruppen vil blive brugt som konsulenter i organisationens programmer og formidlingen af dette. Disse erfaringer vil så blive fordelt, først mellem lederne af de respektive lande, derefter på en afsluttende konference i 2014, og endelig i et skriftligt materiale, der præsenteres på Audiences Europe Networks hjemmeside.

audienceseurope.net


Agenturet Norsk Publikumsudvikling er også en del af projektet, og de har inviteret to norske ledere og deres integrationsprojekter til at deltage i projektet. Lederne vil modtage input fra Audiences Europe Network, vil de møde deres europæiske kolleger og deltage i en afsluttende konference i 2014. Læs mere…

Tagged: , ,

Jan. 03.

Hvordan deler vi viden om publikums-research?

“There’s no doubt in my mind that there is some excellent audience research going on in the heritage industry, but I’m equally convinced that we could and should share it better. The question is how?”
Kate Steiner, Head of Audience Research, The Science Museum, UK

“Audience research at the Science Museum has focused for over 15 years on improving our offer for visitors. The main people the research has influenced have therefore been internal – the exhibition/programme/web teams who make our offer and the Trustees and Executive Board who drive our audience-focused strategy. We have always wanted to publish the results of our evaluation more broadly and have sometimes done so but I have to admit this has been opportunistic. Too often as one project finishes we are taken up in the rush of the next before sharing what’s happened outside the Museum itself. This is now changing. We have a new Director keen to raise the profile of the work we’re doing, and we have started going down several paths to do just that. Here are some of the issues that I’ve come across in doing this and some suggestions for making sharing easier.”

21. december 2012:
How can we share what we learn?

———————————————————-

Why are we not sharing?

“Sharing is good… isn’t it? Why aren’t we sharing?,” asks Anna Salaman, Head of Formal Learning, Royal Museums Greenwich, who recently was involved in two significant evaluation processes for the National Maritime Museum: One to support the development of the museum’s forthcoming ‘Nelson, Navy Nation’ gallery, and one to try to solve the sticky problem of why the museum doesn’t get more visits from secondary schools.

“…In order to give evaluation value, we must, of course, value audiences. In the last 20 years the museums sector has come a long way in its relationship with its audiences. Learning is now at the heart of everything we do; consultation and participation underpins our interpretation strategies, the object is no longer ‘king’ but a focus for conversation between the museum and its visitor, museums are no longer places to passively receive packages of knowledge and perceived wisdom but rich arenas for skills-building, nurturing understanding and inspiring creativity. They are welcoming, social spaces where everyone can happily enjoy a cup of coffee and a chat without the pressure of reading every label, aren’t they?”

Read Anna Salaman’s blog here:
audiencesuk.org/blog/notsharing

 

Tagged:

Nov. 23.

Materiale fra seminaret ‘Publikumslede eller publikumsledelse’

Mere end 60 deltagere fra alle hjørner af landet gæstede 26. oktober 2012 Roskilde Universitet, Performance Design, CBIT, i anledning af seminaret “Publikumslede eller publikumsledelse”.

På tværs af kunstarter og kulturformer diskuteredes kulturinstitutionernes dilemmaer, som under betegnelsen “Publikumsudvikling” har vundet indpas i kulturpolitiske strategier, kommunale handlingsplaner og kulturinstitutionernes stillingsbetegnelser.

En fornemmelse af hvad dagen bød på, kan findes på deandresoplevelse.blogspot.dk.

 


Du kan downloade flere af præsentationerne nedenfor:

Kollision_publikum_small.pdf

endelig deltagerliste publikumsledelse.docx

Program Publikumsledelse.pdf

Roskilde presentasjon.pptx.pdf

ruc-publikumslede-klean.pdf

 

RUC udbyder til foråret 2013 et kursus for kandidatstuderende på performance-design om “det performative publikum”. RUC vil arbejde på at udbyde kurset for eksterne kursister også, hvis der er interesse for det. Følg med på performance-designs hjemmeside, hvis du er interesseret i at vide mere. ruc.dk/Performance-design 

 


For yderligere oplysninger om det kommende kandidat kursus og evt. kurser for eksterne aktører kontakt:

 

Anja Mølle Lindelof
adjunkt / assistant professor, performance-design
Institut for kommunikation, virksomhed og informationsteknologier, RUC
Bygn, 42.2, Universitetsvej 1, postbox 260
4000 Roskilde
Mobil tlf 6178 9377

 

Skrevet af: Thomas Østergaard, Direktør Horsens Ny Teater, Ekstern Lektor RUC, og Anja Mølle Lindelof, Adjunkt, performance-design, Institut for kommunikation, virksomhed og informationsteknologier, RUC

 

 

 

Tagged:

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: