Tag Archives: teater

Feb. 14.

UK: Young Audiences workshop on 2 April 2014

Theatre & Education: Partnerships for Engaging Young Audiences
2.-3. april 2014 på Sheffield Theatres i England

Registrér her inden 15. marts 2014

 

This workshop explores how to attract, engage and sustain young people as an audience for major performance houses. Geared at professionals working in major houses in the areas of education, community outreach and communication, it will present case studies from different European houses and invites participants to exchange their knowledge and ideas.

Why Young Audiences?
Although often founded with mature adult audiences in mind, most major performance houses are increasingly interested in engaging young people in their activities. Not only do children, youths and young adults have a right to participate, they also form the audience of the future. However, young people have different needs and motivations concerning cultural participation and a few school performances do not transform theatre novices into loyal theatre fans.

Workshop Aims
This workshop explores how to attract, engage and sustain young people as an audience for major performance houses. It looks at barriers to entry, participation and repeat visits and illustrates with examples what the houses can do to engage with young audiences.  Finally, we will look at the way partnerships with schools and other organisations can help in this challenge.

 

» Læs mere på: www.theatron-network.eu


Tagged: , , ,

Jun. 19.

Mark Powell om sit publikumsarbejde på Salisbury Playhouse

Matthew Caines fra The Guardian har interviewet Mark Powell fra teatret Salisbury Playhouse om, hvordan han arbejder med at tiltrække et nyt og yngre publikum til Salisbury Playhouse. Han skriver i sin introduktion:

If anyone knows about participation in the performing arts, it’s Mark Powell, associate director at Salisbury Playhouse. I caught up with him this week for a chat about inclusion, arts education and connecting young people with theatre (no easy task in rural Wiltshire).

“What hasn’t worked? Early projects with nowhere to go: one hit wonders that didn’t engage with our professional programme or didn’t have permanent opportunities for participants to move onto. Now we make sure there’s always a second base to aim for.”

“We need to find new ways of presenting and promoting theatre for our times,” he said. “If the only playwright young people are allowed to engage with is Shakespeare (and I love the man) we’re saying theatre is a dead art. We don’t necessarily need more government money, but we do need more government approval.”


The Guardian Professional – 18 June 2013:
Arts head: Mark Powell, associate director, Salisbury Playhouse
The associate director talks theatre outside the big city, and why the arts could do with more government approval, if not money. By Matthew Caines


Tagged: ,

Mar. 13.

Nye typer samarbejder får beboere i teateret

Som led i en strategi om at få flere potentielle teatergængere op af sofaen lanceres et CSR-samarbejde mellem Det Kongelige Teater, det almennyttige boligselskab KAB og advokatfirmaet Lett, der er sponsor. Det skrev Berlingske den 7. marts 2013.

KAB er landets største almene boligselskab, der administrerer cirka 50.000 almene boliger i Storkøbenhavn. Det er planen, at flere private virksomheder skal indgå i samarbejdet.

Samarbejdet giver beboere i KABs boliger mulighed for at komme gratis i teatret, og håbet er, at én god oplevelse vil give lyst til flere — også selvom man fremover selv skal have pungen op af lommen.

Lett Advokater købte et større antal billetter til forestillingen rock-gyseren ‘Frankenstein genskabt’, og i samarbejde med KAB blev billetterne fordelt blandt udvalgte beboere, der på den måde fik en ekstraordinær oplevelse, de måske ellers ikke ville have haft mulighed for.

Projektet er ikke kun fordelagtigt for de kommende teatergængere og Det Kongelige Teater, der i disse dage higer efter flere besøgende. Advokatfirmaet får mulighed for at profilere sig i en socialt bevidst retning, mens KAB skaber sig en bredere profil end hidtil.

Det Kongelige Teater har gennem de seneste år lanceret en række tiltag for at vende de dykkende besøgstal, blandt andet halv pris på billetter til unge og studerende samt gratis litteratur-arrangementer.

Samarbejdet skal understøtte interesserede virksomheder, der har en ambition om at række ud til nye borgere udenfor eget regi. Målgruppen kan variere og omfatte udsatte boligområder, særlige grupper eller mere bredt i den samlede boligmasse, som KAB administrerer, skriver Det Kongelige Teater på deres hjemmeside:

kglteater.dk/sarligt-for/virksomheder/csr-aktiviteter


Erhvervsmagasinet CSR:
Utraditionelt CSR-samarbejde
Nyt CSR-trepartssamarbejde mellem Det Kongelige Teater, det almennyttige boligselskab KAB og advokatfirmaet Lett skal trække flere i teatret.

Tagged: , ,

Feb. 19.

Teatersamtaler – et redskab til publikumsudvikling


Scenekunstnetværket har udgivet en folder om projektet ‘Teatersamtaler – Giv publikum ordet’, der kan bruges som et redskab til publikumsudvikling.

Hvordan får man fat på nye publikumsgrupper? Og hvordan fastholder man publikum og får dem til at komme igen – og igen? Det er et spørgsmål, som optager de fleste teatre. Og der er mange forskellige måder at gribe det an på.

Scenekunstnetværket i Region Midtjylland har udgivet en lettilgængelig folder på otte sider, hvor de videregiver deres erfaringer fra projektet ‘Teatersamtaler’ og vejleder i, hvordan man anvender teatersamtaler som en metode til publikumsudvikling.

‘Teatersamtaler’ går ud på, at en gruppe af 6-10 tilskuere lige efter forestillingen samlet inviteres til en dialog, hvor udgangspunktet er spørgsmålet: “Hvad oplevede du?” og svaret bliver en samtale på en time til halvanden. Det kan handle om alt imellem det rørende og irriterende, lige fra en snak om skuespillerens mimik til problemer med at finde garderoben, for det er oplevelsen som helhed, teatersamtalen handler om.

Responsen fra deltagerne har været, at samtalerne gør det sjovere at se teater og sætter forestillingsoplevelsen i et bredere perspektiv. Samtidig er teatersamtalerne indgået i SceNets publikumsforskning og danner dermed nu udgangspunkt for, at teatrene får en større indsigt i, hvad publikum egentlig får ud af deres teaterbesøg.

Rapport på vej
Forsker Louise Ejgod Hansen, som i perioden 2010-2012 har gennemført teatersamtalerne i forlængelse af udvalgte forestillinger, barsler nemlig inden længe med en rapport, der tager det store empiriske materiale under behandling. Den forventes på gaden i løbet af februar 2013.

Metoden er udviklet med inspiration fra:
• Sauter, Isaksson og Jansson: ‘Teaterogön. Publiken möter föreställningen’. Stockholm, 1986, samt
• Scollen: ‘Talking Theatre Is More Than a Test Drive. Two Audience Development Methodologies Under Review’ i International Journal of Arts Management, nr. 9, 2009.

Scenekunstnetværket SceNet er et netværk bestående af 19 af Region Midtjyllands små storbyteatre, egnsteatre, landsdelsscenen og andre professionelle teatre med egen scene og kontinuerlig drift. SceNets overordnede formål er at synliggøre, styrke og udvikle scenekunsten i Region Midtjylland.

 

 

Folderen findes i en læsevenlig version her og kan også downloades som PDF.

Louise Ejgod Hansens rapport med en analyse af teatersamtaleprojektet liver tilgængelig på scenet.dk

Kilder: proscenium.dkScenekunstnetværket, CKI

 

 

Tagged: , ,

Feb. 18.

Norge: pilotprojekt vil inkludere nye samfundsgrupper i scenekunsten

I Norge mødtes repræsentanter fra Dansens Hus, Den Norske Opera & Ballett, Det Norske Teatret, Nationaltheatret og Oslo-Filharmonien i januar til et opstartsmøde i Performa — et tre-årigt pilotprojekt, som skal udvikle og teste samarbejdsmodeller for at inkludere nye samfundsgrupper i scenekunsten.

Spørgsmålet er helt enkelt: hvordan får man mennesker fra samfundsgrupper, som ikke tidligere har været i teateret, operaen, koncerthuset eller scener for dans til at begynde at bruge disse steder?


“I prosjektet vil man jobbe med å få frem kunnskap om dagens ikke-brukere av scenekunst i Oslo-regionen. Performa vil forsøke å dele befolkningen inn i segmenter basert på holdninger og verdier, og identifisere barrierer og motivasjonsfaktorer hos ulike grupper.

I praksis vil organisasjonene utvikle, teste og evaluere nye måter å engasjere ikke-brukere på — og ikke minst vil de se om et regionalt målrettet samarbeid kan skape en effekt i regionen.

Etablere kunnskap
Performa-prosjektet handler ikke primært om kommersielle siktemål, altså at det kun skal komme flere. Det handler om å inkludere personer fra grupper med andre demografiske og sosioøkonomiske karakteristika enn de som tilhører et eksisterende kjernepublikum.

Målet er slik sett å etablere ny kunnskap om hvilke resultater en målrettet satsing på kulturell inkludering kan gi. Performa kommer til å være det første og så langt eneste systematiske tiltaket av denne typen i Norge.

Prosjektet er i første omgang avgrenset til Oslo-regionen, men kunnskapen vil bli delt med andre tilbydere i feltet og vil ha overføringsverdi for hele kunst- og kulturlivet i Norge.”


Norsk Publikumsutvikling vil løbende præsentere vigtige resultater fra pilotprojektet på sin netsider, så følg med her:
norskpublikumsutvikling.no

 

 

Tagged: , ,

Feb. 18.

Der sker for lidt

“Selvfølgelig må et museum i dag se anderledes ud, end det gjorde for 50 år siden.”

Kommentar af Mogens Holm, teaterchef, Taastrup Teater. På et rundbordsseminar om publikumsudvikling i november 2011 sagde Mogens Holm blandt andet:

“Der er mange i Danmark, der arbejder med publikumsudvikling. Men hvis man kan gå ind på en institution og ikke kan få øje på det i løbet af 60 sekunder, så findes det ikke. Så når jeg får at vide, at museerne rent faktisk har steder, hvor man sidder og arbejder med publikumsudvikling, så tænker jeg, at så har museerne et større problem, end jeg troede – for jeg kan ikke rigtigt se det nogen steder. Det virker måske en anelse provokerende at høre, men jeg kan ikke få øje på det, når jeg snakker med museumsfolk, eller når jeg kigger mig omkring på museerne.

Jeg ved, der er en stor museumskonference i foråret, hvor jeg har været med til at drøfte lidt, hvad indholdet skal være, og der må jeg altså sige, at det kan da godt være, der er nogen, der nu har sat det på dagsordenen, men hvor er det henne på museerne? Hvor er det i arkitekturen? Hvordan kan man se på museernes arkitektur og indretning, at der rent faktisk er arbejdet med publikumsudvikling?

Selvfølgelig må et museum i dag se anderledes ud, end det gjorde for 50 år siden. Hvis ikke det gør det – i betragtning af, hvad der er sket samfundsmæssigt, teknologisk, demografisk – så er det noget pjat at sige, at man har flyttet sig. Hvis ikke der også organisatorisk er sket en forandring – hallo! – hvis man stort set stadig har den samme slags hierarki, og hvis personalet ser fuldstændig ens ud, som det gjorde for 30 år siden, da Danmark demografisk set var et helt andet land, end det er nu, så er det ikke andet end snak.

Og det er ikke en anklage. Det er bare en konstatering af, at så sker der ikke noget.”

 

 

Citatet er hentet fra rapporten Fra guder til tjenere [PDF i A4, 56 sider, 4 MB]

 

Tagged: ,

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: