Tag Archives: støttemidler

Mar. 18.

Publikumsudvikling EU-Kommissionens nye fokusområde

Publikumsudvikling bliver fra og med 2014 et nyt tema i EUs kulturprogram. Læs her hvis du vil vide noget om kulturprojekters muligheder for at få støtte fra EU.

EU delte 400 millioner euro – 2.983.000.000 kroner – ud som støtte til kulturprojekter i perioden fra 2007 til 2013. Det erklærede formål med EUs kulturprogram har i perioden været “at styrke europæernes fælles kulturområde og udvikle det europæiske medborgerskab igennem fremme af bevægeligheden for personer, der arbejder i kultursektoren”, samt at støtte en “tværnational udbredelse af kunstværker eller kunstneriske frembringelser” og generelt at være med til at “fremme den tværkulturelle dialog”.

Programmet er åbent for private og offentlige kulturaktører. Det vil sige teatre, kunstmuseer, kulturhistoriske museer, gallerier, kulturforeninger, orkestre, spillesteder, koncerthuse, biblioteker, arkiver, kulturuddannelser, off. kulturadmnistration. Men altså ikke privatpersoner.

I 2007-2011 blev cirka halvdelen af alle danske ansøgninger imødekommet og de modtog et støttebeløb til på sammenlagt cirka 195 millioner kroner, herunder til lønninger til i alt syv danske projektledere og 37 danske projektdeltagere.

Odense Teater, Aarhus Teater, Aalborg Teater, Odin Teateret, Københavns Internationale Teater (KIT), Taastrup Teater, Republique Teater og Østergasværk Teater  var nogle af de danske teatre, der fik EU-støtte i perioden. Også Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og Louisiana var med på listen.


Creative Europe
EUs program for den kreative og kulturelle sektor for 2014-2020, som har fået titlen ‘Creative Europe’, ligger i øjeblikket til behandling med et budgetforslag på 1,8 milliarder euro – 13,4 millioner kroner – hvilket er en stigning på 37 procent i forhold til det nuværende program.

Creative Europe har sat sig som et af sine overordnede formål at understøtte og promovere kulturel mangfoldighed i Europa. Og én af tre af kulturprogrammets priorieteringer er publikumsopbygning – og udvikling. “At udvikle europæisk publikum for kulturelle værker,” som det formuleres. De andre to prioriteringer i programmet er Kapacitetsopbygning og Cirkulation af kultur.

Creative Europe ventes endelig vedtaget i EU her i løbet af foråret. Til efteråret vil de konkrete puljer og ansøgningsfrister kunne offentliggøres – med deadline for første ansøgningsrunde i starten af 2014.


Publikumsudvikling
Men publikumsudvikling er altså EU-Kommissionens nye fokusområde, og det gælder såvel de social og økonomiske dimensioner som de kulturelle. Ifølge Lisbet Tegllund fra Cultural Contact Point DK, som er sat i verden for at rådgive og fortælle om EUs kulturstøttemuligheder til danskerne, så forstår EU publikumsudvikling som det at:

• Skabe et nyt publikum
• Uddybe forholdet til det eksisterende publikum
• Få et bredere publikum
• At være inkluderende
• Udnytte digitale muligheder
• Komme ud i Europa med sine værker og produkter

Det handler også om at uddanne børn og unge til at bruge kultur gennem ’outreach’ og bedre adgang, og at række ud efter publikumsgrupper, der er under- eller ikke repræsenterede. Skabe bedre adgang for dem både fysisk og socialt.

Det kan også handler om, at kulturinstitutionerne skal indgå partnerskaber med andre organisationer, erhverv og uddannelsesinstitutioner, sådan som eksempelvis Det Kongelige Teater for nylig har gjort det med et almennyttigt boligselskab og et kommercielt firma. Andre overskrifter i EUs program er:

Publikumsinvolvering
Brugerinddragelse, brugergenereret og -styret indhold, bruger som medskabere.

Publikumssegmentering
Bevidst brug af markedsanalyser, segmentering af publikum, kulturtilbud særligt rettet mod bestemte grupper (børn, unge, gamle, ’de unge på 40’, etniske minoriteter osv.)

Priser
Innovative salgsstrategier, differentiering af priser til bestemte grupper o.lig.

Geografiske forhold
Bringe kultur ud til der hvor brugerne er. Kulturen skal ud af institutionerne.


Tips
Hvis du beslutter dig til at prøve for alvor at søge om støtte til dit kulturprojekt hos EU, skal du gøre dig klart, hvad det indebærer, herunder ting som at
· være ude i meget god tid i forhold til hvornår du vil starte projektet
· at have fundet de rette partnere (i forhold til publikumsudvikling kan et engagement i European Audiences Network være en mulig indgang til dette)
· samarbejde med (eller i det mindste møde) nogen, som har prøvet at modtage EU-midler før
· gøre brug af den danske rådgivningsfunktion, som findes
· sørge for at de involverede partnere får lavet nogle meget klare og nedfældede aftaler med hinanden
· sørge for at have en god bogholder med dig undervejs. (Dette punkt viser sig erfaringsmæssigt at være vigtigere end mange som udgangspunkt forestiller sig!)


Mere information om emnet
• EU-Kommissionens brochure og rapporter om publikumsudvikling
cultureinmotion.eu/European-Audiences/documentation.jsp

• Eksempler på projekter med publikumsudvikling kan ses på
cultureinmotion.eu/European-Audiences/projects.jsp

Cultural Contact Point DK
Mere information om emnerne kan også hentes ved at kontakte Cultural Contact Point DK, som har kontor i Kulturstyrelsen i København. EU-kontaktperson i Danmark er Lisbet Tegllund – lte@kulturstyrelsen.dk
kunst.dk/ccp-eu-kulturprogram
kulturstyrelsen.dk 

EU i Bruxelles
• DG EAC: ec.europa.eu/dgs/education_culture
• EACEA: eacea.ec.europa.eu
• EU-Kommissionens rapport fra dens indledende konference om emnet i oktober 2012: Access to culture 
• Anne Bamford og Michael Wimmer, European Expert Network on Culture: Audience building and the future Creative Europe Programme – 30 siders rapport plus 48 siders appendix med case studies.

 

 

 

CKI var i juni 2012 med til at arrangere konferencen ‘Next Step’, som du kan læse om i denne publikation, ‘Stepping Into The Future’, som diskuterer præmisserne for ‘Creative Europe’ 

Tagged: , , ,

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: