Tag Archives: statistik

May. 31.

Publikumsatlas og kultursegmenter i Norge

I Norge blev Kulturbarometeret 2012 publiceret den 21. maj.

“Det viser, at det traditionelle kulturforbrug blandt nordmændene de seneste 20 år er forbløffende stabilt, hvis man ser på den procentvise deltagelse i forhold til køn, indtægt og uddannelse. Når det gælder alder er der en markant nedgang i forbruget af traditionelle kulturtilbud blandt de yngre, og en tilsvarende forøgelse blandt de ældre.”

“Det digitale kulturforbrug er ikke registrert i undersøgelsen, og den synkende besøgsfrekvens blandt de unge har sandsynligvis at gøre med et øget digitalt kulturforbrug. Det er måske mere opsigtsvækkende, at meget få svarer, at de ikke deltager, mens uforholdsmæssigt mange svarer, at de ikke er interesseret i at deltage. Hvordan kan det hænge sammen?,” spørger Norsk Publikumsutvikling.

Norsk Publikumsutvikling har her i forårets løb foretaget en undersøgelse af Oslo-befolkningens holdninger og værdier til kunst og kultur — med hjælp fra det Manchester-baserede konsulentbureau Morris Hargreaves & McIntyre, som har været med til at præge britisk publikumsudvikling i en årrække. De har udviklet deres helt egen metodik, og kortlægger i dag kunst- og kulturlandskabet i byer og lande verden over med Culture Segments.

Læs mere her:

Norsk Publikumsutvikling – 22. maj 2013:
Publikumsatlas og kultursegmenter

Tagged: , ,

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: