Tag Archives: scenekunst

Feb. 14.

UK: Young Audiences workshop on 2 April 2014

Theatre & Education: Partnerships for Engaging Young Audiences
2.-3. april 2014 på Sheffield Theatres i England

Registrér her inden 15. marts 2014

 

This workshop explores how to attract, engage and sustain young people as an audience for major performance houses. Geared at professionals working in major houses in the areas of education, community outreach and communication, it will present case studies from different European houses and invites participants to exchange their knowledge and ideas.

Why Young Audiences?
Although often founded with mature adult audiences in mind, most major performance houses are increasingly interested in engaging young people in their activities. Not only do children, youths and young adults have a right to participate, they also form the audience of the future. However, young people have different needs and motivations concerning cultural participation and a few school performances do not transform theatre novices into loyal theatre fans.

Workshop Aims
This workshop explores how to attract, engage and sustain young people as an audience for major performance houses. It looks at barriers to entry, participation and repeat visits and illustrates with examples what the houses can do to engage with young audiences.  Finally, we will look at the way partnerships with schools and other organisations can help in this challenge.

 

» Læs mere på: www.theatron-network.eu


Tagged: , , ,

Mar. 13.

Nye typer samarbejder får beboere i teateret

Som led i en strategi om at få flere potentielle teatergængere op af sofaen lanceres et CSR-samarbejde mellem Det Kongelige Teater, det almennyttige boligselskab KAB og advokatfirmaet Lett, der er sponsor. Det skrev Berlingske den 7. marts 2013.

KAB er landets største almene boligselskab, der administrerer cirka 50.000 almene boliger i Storkøbenhavn. Det er planen, at flere private virksomheder skal indgå i samarbejdet.

Samarbejdet giver beboere i KABs boliger mulighed for at komme gratis i teatret, og håbet er, at én god oplevelse vil give lyst til flere — også selvom man fremover selv skal have pungen op af lommen.

Lett Advokater købte et større antal billetter til forestillingen rock-gyseren ‘Frankenstein genskabt’, og i samarbejde med KAB blev billetterne fordelt blandt udvalgte beboere, der på den måde fik en ekstraordinær oplevelse, de måske ellers ikke ville have haft mulighed for.

Projektet er ikke kun fordelagtigt for de kommende teatergængere og Det Kongelige Teater, der i disse dage higer efter flere besøgende. Advokatfirmaet får mulighed for at profilere sig i en socialt bevidst retning, mens KAB skaber sig en bredere profil end hidtil.

Det Kongelige Teater har gennem de seneste år lanceret en række tiltag for at vende de dykkende besøgstal, blandt andet halv pris på billetter til unge og studerende samt gratis litteratur-arrangementer.

Samarbejdet skal understøtte interesserede virksomheder, der har en ambition om at række ud til nye borgere udenfor eget regi. Målgruppen kan variere og omfatte udsatte boligområder, særlige grupper eller mere bredt i den samlede boligmasse, som KAB administrerer, skriver Det Kongelige Teater på deres hjemmeside:

kglteater.dk/sarligt-for/virksomheder/csr-aktiviteter


Erhvervsmagasinet CSR:
Utraditionelt CSR-samarbejde
Nyt CSR-trepartssamarbejde mellem Det Kongelige Teater, det almennyttige boligselskab KAB og advokatfirmaet Lett skal trække flere i teatret.

Tagged: , ,

Feb. 19.

Teatersamtaler – et redskab til publikumsudvikling


Scenekunstnetværket har udgivet en folder om projektet ‘Teatersamtaler – Giv publikum ordet’, der kan bruges som et redskab til publikumsudvikling.

Hvordan får man fat på nye publikumsgrupper? Og hvordan fastholder man publikum og får dem til at komme igen – og igen? Det er et spørgsmål, som optager de fleste teatre. Og der er mange forskellige måder at gribe det an på.

Scenekunstnetværket i Region Midtjylland har udgivet en lettilgængelig folder på otte sider, hvor de videregiver deres erfaringer fra projektet ‘Teatersamtaler’ og vejleder i, hvordan man anvender teatersamtaler som en metode til publikumsudvikling.

‘Teatersamtaler’ går ud på, at en gruppe af 6-10 tilskuere lige efter forestillingen samlet inviteres til en dialog, hvor udgangspunktet er spørgsmålet: “Hvad oplevede du?” og svaret bliver en samtale på en time til halvanden. Det kan handle om alt imellem det rørende og irriterende, lige fra en snak om skuespillerens mimik til problemer med at finde garderoben, for det er oplevelsen som helhed, teatersamtalen handler om.

Responsen fra deltagerne har været, at samtalerne gør det sjovere at se teater og sætter forestillingsoplevelsen i et bredere perspektiv. Samtidig er teatersamtalerne indgået i SceNets publikumsforskning og danner dermed nu udgangspunkt for, at teatrene får en større indsigt i, hvad publikum egentlig får ud af deres teaterbesøg.

Rapport på vej
Forsker Louise Ejgod Hansen, som i perioden 2010-2012 har gennemført teatersamtalerne i forlængelse af udvalgte forestillinger, barsler nemlig inden længe med en rapport, der tager det store empiriske materiale under behandling. Den forventes på gaden i løbet af februar 2013.

Metoden er udviklet med inspiration fra:
• Sauter, Isaksson og Jansson: ‘Teaterogön. Publiken möter föreställningen’. Stockholm, 1986, samt
• Scollen: ‘Talking Theatre Is More Than a Test Drive. Two Audience Development Methodologies Under Review’ i International Journal of Arts Management, nr. 9, 2009.

Scenekunstnetværket SceNet er et netværk bestående af 19 af Region Midtjyllands små storbyteatre, egnsteatre, landsdelsscenen og andre professionelle teatre med egen scene og kontinuerlig drift. SceNets overordnede formål er at synliggøre, styrke og udvikle scenekunsten i Region Midtjylland.

 

 

Folderen findes i en læsevenlig version her og kan også downloades som PDF.

Louise Ejgod Hansens rapport med en analyse af teatersamtaleprojektet liver tilgængelig på scenet.dk

Kilder: proscenium.dkScenekunstnetværket, CKI

 

 

Tagged: , ,

Feb. 18.

Norge: pilotprojekt vil inkludere nye samfundsgrupper i scenekunsten

I Norge mødtes repræsentanter fra Dansens Hus, Den Norske Opera & Ballett, Det Norske Teatret, Nationaltheatret og Oslo-Filharmonien i januar til et opstartsmøde i Performa — et tre-årigt pilotprojekt, som skal udvikle og teste samarbejdsmodeller for at inkludere nye samfundsgrupper i scenekunsten.

Spørgsmålet er helt enkelt: hvordan får man mennesker fra samfundsgrupper, som ikke tidligere har været i teateret, operaen, koncerthuset eller scener for dans til at begynde at bruge disse steder?


“I prosjektet vil man jobbe med å få frem kunnskap om dagens ikke-brukere av scenekunst i Oslo-regionen. Performa vil forsøke å dele befolkningen inn i segmenter basert på holdninger og verdier, og identifisere barrierer og motivasjonsfaktorer hos ulike grupper.

I praksis vil organisasjonene utvikle, teste og evaluere nye måter å engasjere ikke-brukere på — og ikke minst vil de se om et regionalt målrettet samarbeid kan skape en effekt i regionen.

Etablere kunnskap
Performa-prosjektet handler ikke primært om kommersielle siktemål, altså at det kun skal komme flere. Det handler om å inkludere personer fra grupper med andre demografiske og sosioøkonomiske karakteristika enn de som tilhører et eksisterende kjernepublikum.

Målet er slik sett å etablere ny kunnskap om hvilke resultater en målrettet satsing på kulturell inkludering kan gi. Performa kommer til å være det første og så langt eneste systematiske tiltaket av denne typen i Norge.

Prosjektet er i første omgang avgrenset til Oslo-regionen, men kunnskapen vil bli delt med andre tilbydere i feltet og vil ha overføringsverdi for hele kunst- og kulturlivet i Norge.”


Norsk Publikumsutvikling vil løbende præsentere vigtige resultater fra pilotprojektet på sin netsider, så følg med her:
norskpublikumsutvikling.no

 

 

Tagged: , ,

Aug. 28.

Workshop om publikumresearch og brugerundersøgelser

Theatron – et europæisk publikumsudviklingsnetværk – starter sæsonen op med workshops, blog og nyhedsbrev på hjemmesiden davinci-institute.net/theatron

I september holder de den første workshop i Berlin – med titlen: ‘Audience Research and Marketing Workshop’ på Free University Berlin
.

17 September 9am to 18 September 2pm
Registration deadline: 5/9
Recommended arrival 16/9
Recommended departure 18/9

This workshop brings together Theatron representatives working on marketing, audience research, and communication. It aims to establish an overview of existing activities and best practice and kick-off the joint audience research and marketing activities within Theatron.

The workshop is led by Achim Müller (FU Berlin) and Christian Have (Have Communications/ Aalborg Theatre). For programme & practical information, please see below.
davinci-institute.net/theatron/ws-research-marketing/

Theatron Workshops
Theatron workshops focus on specific themes of the project. They help us to exchange specific ideas and best practice and start collaborations or joint activities. The project supports up to two participants from each partner organisation – these should be people with a specific expertise & responsibility in the field of the workshop. Workshops will often require some preparation, so please register at least 4 weeks before the workshop dates.
For 2012, there are currently 3 workshops planned: Audience Research and Marketing, Creative Collaboration and Creative Community Engagement.

 


Om Theatron

Theatron er et flerårigt projekt, som i perioden 2012-2016 har fået 2,5 millioner euro i støtte fra EU til at skabe publikumsudvikling på en række europæiske teatre
Projektleder er Odense Teater, og partnerne er:
• Aalborg Teater
• Aarhus Teater
• Divadlo Archa Theatre, Tjekkiet
• Fondazione Romaeuropa, Italien
• Freie Universität Berlin (IKM), Tyskland
• Hellerau Dresden, Tyskland
• Sadler’s Wells, UK
• Sheffield Theatres, UK
• Staatsschauspiel Dresden, Tyksland
• Théatre de Gennevilliers, Frankrig
• Uppsala Stadsteater, Sverige

Læs mere på www.theatron-network.eu

 
Tagged: , , , ,

Mar. 16.

Videnskabelige artikler og essays om scenekunstens publikum søges

Temaredaktionen for Peripeti nr. 18 søger bidragsydere til videnskabelige artikler samt essays om scenekunstpublikum:

Artikelindkaldelse, Peripeti nr. 18: Publikum

De spiller en helt afgørende rolle i forestillingsøjeblikket, men har af og til været marginaliseret i den teatervidenskabelige tradition: Publikum. I disse år synes det imidlertid som om, at publikum er kommet i fokus både kunstnerisk, videnskabeligt og kulturpolitisk. Måske som konsekvens af en mere generel udvikling i retning af mere brugerdrevne medier og kulturprodukter.

I dette temanummer sætter vi fokus på scenekunstens publikum fra flere forskellige indgangsvinkler: Hvem er dette publikum? Sociologisk set? Kulturkritisk set? Dramaturgisk set? Hvad er deres relationer til teatret og til forestillingen, og hvordan forandrer disse relationer sig?

Vi håber at kunne formidle både undersøgelser af teatre og teaterformer, der udforsker relationerne mellem publikum, forestillingen og teatret på nye måder, og undersøgelser af mere langsigtede historiske, sociale eller kulturpolitiske forskydninger i publikumsbegreber, -roller og -kulturer.

Redaktionen er særligt interesserede i artikler eller essays, der:

1)
Præsenterer empiriske publikumsundersøgelser af kvantitativ eller kvalitativ karakter.

2)
Kulturanalytiske refleksioner over forskydninger i publikumsbegrebet.

3)
Kulturpolitiske og organisatoriske analyser af, hvilken betydning publikum har for teatret i en bredere samfundsmæssig kontekst.

4)
Æstetikteoretiske og forestillingsanalytiske tilgange til publikum som et afgørende element i scenekunsten.

5)
Forskellige aktuelle og historiske scenekunstneriske formers relation til publikum, herunder spørgsmålet om interaktivitet og medialisering.

Forslag sendes til: aekexe@hum.au.dk

Peripeti
Afdeling for Dramaturgi
Institut for Æstetiske Fag
Aarhus Universitet
Langelandsgade 139
DK 8000 Århus C

Deadline på artikelforslag: 15. maj 2012 (max 2400 anslag)
Deadline på færdige artikler: 15. august 2012 (max. 32.000 anslag)
Udgivelse i december 2012.

Peripetis skrivevejledning: http://www.peripeti.dk/udgivelser/

Temaartikler fagfællebedømmes
Temaredaktion: Stig Jarl, Thomas Rosendal Nielsen, Louise Ejgod Hansen

Tagged:

Feb. 18.

Praktisk og handlingsorienteret arbejde med publikum

Mette Bjærge, Scenekunstnetværket i Region Midtjylland, fortalte ved et rundbordsseminar i Silkeborg i november 2011 om Scenekunstnetværkets arbejde med at få praktiske erfaringer og teoretisk viden om publikumsgrupper.

 

“Det er meget forskelligt fra teater til teater, hvordan publikumsudvikling gribes an. Det har blandt andet noget at gøre med teatrenes beliggenhed. Der er nogle egnsteatre, som favner bredere og måske ikke har det store behov for publikumsudvikling, og så er der andre teatre, som for eksempel dem i Aarhus, der konkurrerer mere om publikum og har større behov for at få fat i nye publikumsgrupper. Men selvfølgelig er det et centralt tema for alle, det her med publikum.

Nogle arbejder primært med markedsføringstiltag og andre er mere ude i det interkulturelle. Men jeg tror, jeg generelt kan sige, at folk vil helst ikke arbejde særlig meget for at få det med at få nye publikumsgrupper ind i deres bygninger. Det er ærgeligt, fordi det, der skal til, er engagement og et stort stykke arbejde for at få fat i de nye mennesker.”

 

Rapport og initiativ rettet mod unge

“Scenekunstnetværket har igangsat et forsknings- og udviklingsprojekt, hvor publikumsudvikling er en af vores hovedprioriteter. Vi har inden for de sidste år blandt andet lavet teatersamtaler på vores medlemsteatre, der har ført til den rapport, som Louise Ejgod Hansen har skrevet.

Vi har også arbejdet med et koncept, der hedder ‘Teateroplevelser’ – et publikumsinitiativ rettet mod børn og unge. Det har været mere praktisk orienteret og har handlet om at arbejde med nogle grupper af ikke-brugere for at finde ud af, hvad det er for nogle blokeringer, de har for at gå i teatret generelt – og hvad der skulle til, for at de kunne få en god oplevelse ud af at møde den kunstform.

Jeg synes initiativet fungerer rigtig godt, fordi der er handling i det.

Der bliver ofte rigtig meget snak. Stor respekt til CKIs arbejde – I har lavet mange interessante seminarer, som jeg også har deltaget i, men jeg synes ikke, der er sket så mange ting. Jeg synes, folk har snakket rigtig meget, og de kan blive rigtig enige, men der sker bare ikke noget. Det synes jeg er enormt ærgerligt.”

 

Træng helt ind i institutionerne

“Jeg tænker: ‘Hvad er det der skal til’? Er det, at vi laver et publikumsudviklings-center eller er det at skabe en slags forandringsagenter, der kan arbejde ude på institutionerne med det her?

Eller skal vi i stedet for at oprette et center og smide penge i nogle fysiske strukturer i stedet for prøve at undersøge, hvordan kan vi bruge de ressourcer, der er til rådighed, på en måde, så de trænger helt ind i institutionerne?

Der sidder nogle personer dér, på institutionerne, der allerede har nogle redskaber, så de kan arbejde inden for det her felt. Det handler om, at de her rapporter ender på skrivebordene og at folk læser dem og tænker: ‘Det er spændende, men hvordan får vi disse tanker omskabt til konkret praktisk arbejde?’ ”

Rapport om publikumsudvikling inden for scenekunsten

‘Rapport nr. 1 – Hvad er publikumsudvikling?’ af Louise Ejgod Hansen sætter fokus på begrebet publikumsudvikling og de forskellige kontekster, det har været anvendt indenfor. Hensigten er at opnå en større indsigt i begrebet og i de komplekse problemstillinger, man skal forholde sig til i arbejdet med at nå et større og bredere publikum.

Dette er den første rapport fra Scenekunstnetværket i Region Midtjylland, som består af de 19 professionelle teatre i Region Midtjylland med egen scene og kontinuerlig drift.

I løbet af årene 2010 til 2012 har Scenekunstnetværket igangsat et projekt, der kombinerer udvikling og forskning. Rapporterne indgår som en vigtig del af forskningen, der er igangsat i samarbejde med Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet. Hensigten er, at rapporterne skal være med til at kvalificere og dokumentere netværkets arbejde, men deres perspektiv er bredere: Rapporterne skulle også gerne videreformidle de tanker og erfaringer, Scenekunstnetværket i Region Midtjylland gør sig omkring regional, kulturpolitisk udvikling, og rapporterne er derfor frit tilgængelige på www.scenet.dk.

cki.dk/vidensbase/rapporter/hvad-er-publikumsudvikling

 

Tagged:

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: