Tag Archives: Det Kongelige Teater

Mar. 13.

Nye typer samarbejder får beboere i teateret

Som led i en strategi om at få flere potentielle teatergængere op af sofaen lanceres et CSR-samarbejde mellem Det Kongelige Teater, det almennyttige boligselskab KAB og advokatfirmaet Lett, der er sponsor. Det skrev Berlingske den 7. marts 2013.

KAB er landets største almene boligselskab, der administrerer cirka 50.000 almene boliger i Storkøbenhavn. Det er planen, at flere private virksomheder skal indgå i samarbejdet.

Samarbejdet giver beboere i KABs boliger mulighed for at komme gratis i teatret, og håbet er, at én god oplevelse vil give lyst til flere — også selvom man fremover selv skal have pungen op af lommen.

Lett Advokater købte et større antal billetter til forestillingen rock-gyseren ‘Frankenstein genskabt’, og i samarbejde med KAB blev billetterne fordelt blandt udvalgte beboere, der på den måde fik en ekstraordinær oplevelse, de måske ellers ikke ville have haft mulighed for.

Projektet er ikke kun fordelagtigt for de kommende teatergængere og Det Kongelige Teater, der i disse dage higer efter flere besøgende. Advokatfirmaet får mulighed for at profilere sig i en socialt bevidst retning, mens KAB skaber sig en bredere profil end hidtil.

Det Kongelige Teater har gennem de seneste år lanceret en række tiltag for at vende de dykkende besøgstal, blandt andet halv pris på billetter til unge og studerende samt gratis litteratur-arrangementer.

Samarbejdet skal understøtte interesserede virksomheder, der har en ambition om at række ud til nye borgere udenfor eget regi. Målgruppen kan variere og omfatte udsatte boligområder, særlige grupper eller mere bredt i den samlede boligmasse, som KAB administrerer, skriver Det Kongelige Teater på deres hjemmeside:

kglteater.dk/sarligt-for/virksomheder/csr-aktiviteter


Erhvervsmagasinet CSR:
Utraditionelt CSR-samarbejde
Nyt CSR-trepartssamarbejde mellem Det Kongelige Teater, det almennyttige boligselskab KAB og advokatfirmaet Lett skal trække flere i teatret.

Tagged: , ,

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: