Vi tilbyder

Audiences Denmark indgår i udviklingsprocesser i forhold til kommuner, institutioner og projekter omkring eksempelvis programming og publikum, publikums betydning for personalesammensætning, strategisk organisationsudvikling med afsæt i en nuanceret tilgang til kulturens DNA, kulturpolitiske mål ud fra et medborger og demokratiseringsperspektiv, samt projektudvikling med tydelige publikumsmål.

Vi driver og udvikler publikumsagenturet Audiences Denmark som en platform og et konsulentnetværk, som kortlægger og undersøger feltet gennem:

• research af eksisterende viden på området med vægt på relationsskabende metoder, formidlingsmetoder og publikumsopfattelser.

• identifikation af forskellige typer af opsøgende kunst- og kulturformidling, som forudsættes for at skabe relationer til nye publikumsgrupper.

• identifikation af publikumsbehov, herunder særlige gruppers og segmenters opfattelse af at være publikum og/eller ikke at være publikum.

samt:

• Skaber en kvalificeret vidensdeling og -formidling af erfaringer og metoder fra såvel Danmark som udlandet, herunder deltagelse i samarbejder i regi af Audiences Europe Network.

• Etablerer en netbaseret platform, som kan fungere som et interaktivt formidlings-, metodeudviklings- og vidensdelings-værktøj for kulturlivet.

• Opretter et team af faglige specialister – publikumsudviklere – som kan rådgive institutioner og kulturaktører i Danmark i forhold til relevante publikumsmodeller og strukturelle processer.

• Gennemfører mindst en årlig konference/symposium på området i Danmark, samt gennemføre mindre regionale og/eller fagspecifikke seminarer rundt om i landet.

• Producerer publikationer og lignende om udviklingen inden for området.

• Deltager i såvel nordiske som internationale netværk og konferencer omkring publikumsudvikling og øget inklusion i kultursektoren.Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: