Medarbejdere

Mik Aidt
Niels Righolt
Sofie Henningsen

 

Projektkonsulenter

Anne Boukris
Maria Christensen
Marie Thorning Andersen


Anne Boukris
Anne Boukris er publikumsudvikler, interkulturel træner, minoritetsforsker, konsulent på publikationer, foredragsholder og rådgiver inden for ligebehandling og interkulturel ledelse. Uddannet cand.comm. i Interkulturel Kommunikation og Minoritetsstudier ved Roskilde Universitets Center i 2000.
Til daglig arbejder Anne Boukris som proces- og uddannelseskonsulent, hvor hun gennemfører uddannelses- og træningsforløb inden for ligebehandling, integration/inklusion, mangfoldighedsledelse, interkulturelle metoder til samarbejde, organisationsudvikling og innovation.
Som publikumsudvikler og interkulturel konsulent kan Anne Boukris tilbyde fordrag, facilitering af processer og/eller workshops, samt ledelses- og organisationsudvikling.

cki.dk/radgivning/konsulenter/anneboukris


 

Maria Christensen
Gennem de sidste 12 år har Maria arbejdet for koncerthuse, først på Det Kongelige Teater derefter DR Radiohuset og DR Koncerthuset. Et arbejde, der har indeholdt daglig publikumskontakt via funktioner som billet- og merchandise salg, kunde- og klagehåndtering, samt salgsfremmende aktiviteter.
Dette har givet Maria mange års erfaring indenfor koncerthuses interne arbejdsgange og kompleksiteten når flere afdelinger skal arbejde mod samme nye mål, samt de ændringer, der kan være nødvendige at implementere i organisationen i denne forbindelse. De seneste tre år har Maria studeret Service Design teknikker, hvilket har givet hende de værktøjer og praktiske metoder der kan være nyttige for planlægning og udførelse af bedre kundeservice, hvilket må betragtes som en vigtig del af publikumsudvikling.
Det daglige møde med teater- og koncertpublikum har også givet Maria stor indsigt i publikumsadfærd- og psykologi, deres behov og forventninger. Interessen for udvikling af publikums tiltag har bragt Maria rundt i Europa og USA, hvor hun har udvekslet erfaringer og interviewet kollegaer i andre koncerthuse om publikumsadfærd, tiltag, håndtering og udfordringer af samme.

Læs mere: www.maria-christensen-sd.com

 


 

Marie Thorning Andersen
Cand.mag. i Kultur- og Sprogmødestudier og Internationale Udviklingsstudier. Inden for sit fagområde har Marie specialiseret sig i interkulturel dialog, formidling og forhandling i mellem mennesker med forskellige kulturelle ståsteder, hvilket resulterede i specialeafhandlingen ‘Forestilllingens fællesskab’, der med afsæt i CKI’s konference ‘Kunsten at inkludere’ omhandler kulturel mangfoldighed inden for kunst- og kultursektoren i Danmark. Specialet var med ved konferencen Kunsten at skifte scene i februar 2011, og er en håndgribeliggørelse af kulturel mangfoldighed i en specifik teatersammenhæng, nemlig ved stykket ‘Et andet Sted’ præsenteret af Mungo Park. Fokus er rettet mod, hvad det er for et repræsentationsrum, teatret åbner op for – både mellem producenter, skuespillere og publikum, men også, og ikke mindst, publikum i mellem.
Marie var kulturguide hos KulturGuiderne, da de i marts 2010 startede gå-til-kulturprojekter op med fokus på at give børn, unge og deres familier i udvalgte områder af København en bedre adgang til kulturlivet.


 

Mik Aidt
Med-initiativtager til Center for Kunst & Interkultur og centrets leder siden dets etablering i januar 2009. Redaktør på www.cki.dk og skribent af cirka 500 artikler og anmeldelser på hjemmesiden. Programleder af tre større CKI-konferencer og en række seminarer om kunst og interkultur, globalisering, internationalisering og inklusion i kunst- og kulturlivet. Redaktør af CKIs to bøger om emnet.
Som konsulent har Mik Aidt blandt andet i 2010–2011 udført en evaluering af Statens Kunstråds interkulturelle rådgivnings-projekt og holdt foredrag om emnet for Den Jyske Opera, Skoletjenesten, museernes medborgerskabsprojekt, m.m.
Redaktør af webmagasinet Go Co-Create, som p.t. er under udvikling som et dansk-indisk projekt i forbindelse med Det Danske Kulturinstituts samarbejde med kunst- og kulturprogrammet ‘India Today – Copenhagen Tomorrow’, der i august 2012 løber af stablen i København og Indien, blandt andet på ARKEN Museum for Moderne Kunst.
Redaktør af www.freemuse.org, der i dag er verdens største vidensbase om musikeres ytringsfrihed og musikcensur.
Baggrund: Uddannet journalist i 1992. Tidligere studievært på P3 og souschef i DR Radio. Medlem af Center for Kultur og Udviklings bestyrelse i 1998–2003.

Læs mere: cki.dk/radgivning/konsulenter/mikaidt


 

Niels Righolt
Udviklingschef på Center for Kunst & Interkultur. Har i de senere år fokuseret sit arbejde på relationen mellem kunsten og publikum – de kulturelle tilbud og deres forhold til publikum – både i forhold til hvordan publikum tænkes ind institutionelt som hvordan en nuanceret publikumsforståelse afspejler sig i et projekt eller en institutions repertoire og program, rekrutteringspraksis og samarbejdsrelationer.
Niels Righolt har udført opgaver for blandt andre Region Skåne (rådgivning i forbindelse med formuleringen af en ny kulturpolitik), Form & Design Center, Malmö (procesudvikling af en ny strategi- og udviklingsplan), Danmarks Design Museum (projektudvikling af Rokoko Re:Mix – et interkulturelt udstillingsprojekt omkring identitet), Nikolaj Kunsthal (Evaluering af projektet ArtReach om publikumsinvolvering i kunsten) samt undervist på Skolen for Moderne Dans (Kursus for nyuddannede koreografer, dansere og kulturformidlere som kulturelle entreprenører).
Har givet en lang række forelæsninger og keynotes omkring publikumsrelationer og demokratiseringen af kulturlivet, senest på det Fynske Kunstakademi, det internationale Take pART seminar på Nikolaj Kunsthal og de københavnske kunstinstitutioners medborgerskabsprojekt. Tidligere museumsdirektør og kulturpolitisk rådgiver for det offentlige.

Læs mere: cki.dk/radgivning/konsulenter/nielsrigholt


 

Sofie Henningsen

Projektmedarbejder på Audiences Denmark siden september 2011 og studerende på Institut for Kunst og Kultur ved Københavns Universitet. Sofie Henningensen skriver tekster og laver research til hjemmesiderne audiences.dk og cki.dk om publikumsudvikling. Hun har været med til at arrangere og afvikle CKI’s to rundbordsseminarer ‘Nye ansigter i publikumsrækkerne’ om publikumsudvikling og har været medskribent på kronik i Politiken af samme navn, samt på rapporten ‘Fra guder til tjenere’. I første halvdel af 2012 har Sofie været rapportør til Nordisk Ministerråds workshop ‘Det interkulturelle Norden’ og er med til at arrangere EU-konferencen ‘Next Step – setting Culture on the Agenda for the Future of Europe’.
Hun har kompetencer inden for kulturformidling, kulturpolitik samt kulturanalyse og har via studiet samarbejdet med Kunsthallen Nikolaj i forbindelse med medborgerskabs-projektet ‘Ind i medborgerskabet – på kunstens mange måder’. Samarbejdet havde som mål at de studerende skulle bidrage med et formidlingsgreb, således at en konkret udstilling i højere grad henvendte sig til unge ikke-brugere.
Har en bachelor i teatervidenskab ved Københavns Universitet, hvor hun har erfaring med formidling af scenekunst, analyse af teaterprocesser og performative kulturfænomener. Har skrevet bachelorprojekt om teater og integration, der tager udgangspunkt i C:NTACT/Taskforces arbejde med unge.

Læs mere: cki.dk/radgivning/konsulenter/sofiehenningsen

 

 

 Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: