Projekter

Audiences Denmark arbejder i 2012 med at:

Kortlægge
• og identificere potentielle projektdeltagere, samt lave opsøgende arbejde for at få relevante aktører med i projektet. Agenturets brugere/medlemmer vil være etablerede koncertsale, spillesteder og uafhængige musikaktører – såvel rytmiske som klassiske – teatre og dansescener, (inklusiv stand-up), museer og udstillingsbygninger, kunst- og kulturfestivaler (musik, dans, teater, scenekunst, film, interkultur, mad, mode og tværgående) – altså kulturproducerende enheder med etablerede venues, som er kendetegnet ved at de tiltrækker et publikum, som søger kunstneriske oplevelser.

Undersøge
• identificere forskellige typer af opsøgende kunst- og kulturformidling, som forudsættes for at skabe relationer til nye publikumsgrupper.
• researche eksisterende viden på området, samt detailudvikle rammerne og primæraktiviteterne for hovedprojektet. Eksempelvis omkring relationsskabende metoder, formidlingsmetoder og publikumsopfattelser.
• identificere publikumsbehov, samt beskrive særlige gruppers og segmenters opfattelse af at være publikum og/eller ikke at være publikum.
• beskrive forløb og opsamle faglige erfaringer blandt den (nye type) kulturinstitutions-konsulenter, som arbejder som ‘publikumsudviklere’.

Udføre
• et initiativ til at etablere særlige faglige netværk, eksempelvis et netværk af informationsmedarbejdere og -chefer på tværs af sektoren, et netværk af tekniske chefer, et netværk af publikumsudviklere, og lignende.
• skabe nye links mellem ensembler, orkestre, trups og aktører, som er langt fremme i udvikling af publikumsrelationer og -metoder og kulturinstitutioner, som ønsker at afprøve sådanne metoder.

 Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: