Vidensbase

RAPPORTER

Rapporten ‘Fra guder til tjenere’

 

Fra guder til tjenere
Rapport fra to rundbordssamtaler om kulturinstitutioner, deres relationer til publikum og åbninger mod nye publikumsgrupper. Vidensdeling og erfaringsudveksling omkring metoder, perspektiver og muligheder ved et kvalificeret publikumsarbejde.
Rundt om to borde i henholdsvis Silkeborg og Roskilde samlede CKI i november 2011 ledere af, medarbejdere på og repræsentanter for 40 forskellige danske kulturinstitutioner for at diskutere publikumsudvikling.

Hvorfor kommer de ikke? Er det billetterne, der er for dyre? Er det vores repertoire? Er det selve bygningen, de ikke kan lide? Eller handler det om helt andre ting? Hvem er disse mennesker, der ikke gør brug af vores kulturtilbud?
Denne rapport fra de to rundbordsseminarer giver et indblik i konkrete erfaringer på området publikumsudvikling: hvad kulturinstitutionerne har gjort, hvilke erfaringer de har gjort sig undervejs, og ikke mindst: hvad de mener, der bør ske i de kommende år.

Mange steder i kulturlivet søges efter den nøgle, der kan åbne op for en transformation inden for kulturinstitutionernes mure, samt en bevægelse fra at opfatte publikum som ‘kunder’ til at se dem som ‘medoplevere’.
Rapporten indeholder en række anbefalinger til, hvordan kulturmarkedsføring kan kombineres med mere strategiske og konkrete ideer vedrørende udvikling af publikums-opfattelsen og den institutionelle forankring.

Seminarerne var et af flere initiativer i regi af ‘Audiences Denmark’, som er et projekt under Center for Kunst & Interkultur, hvis mål er at udvikle vidensdeling og langsigtede strategier for en større inklusion af alle tænkbare publikumssegmenter i Danmark, samt at åbne for og stimulere til nye samarbejder mellem kultur- og erhvervssektorerne.

CKIs publikation nr 5, udgivet i februar 2012. ISBN 978-87-993435-3-9. Rundbordsseminarerne blev arrangeret den 8. og 11. november 2011 af Center for Kunst & Interkultur, www.cki.dk, med Kulturhus Aarhus, www.kulturhusaarhus.dk, Museum Jorn, www.museumjorn.dk og Museet for Samtidskunst, www.samtidskunst.dk, som samarbejdspartnere. Seminarerne og denne rapportudgivelse er udarbejdet af Sofie Henningsen, Niels Righolt og Mik Aidt. Ansvarshavende redaktør: Mik Aidt. Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, www.cko.dk.

Print eller download rapporten:
Fra guder til tjenere [PDF i A4, 56 sider, 4 MB]

Højreklik og vælg ‘Gem destination som’, hvis du vil downloade. Mac: Hold CTRL-tasten nede og klik

 

 

Inspirationsbogen ‘Publikum og interkultur’

 

Publikum og interkultur
Inspirationsbogen ‘Publikum og interkultur’ består af interviews og reportager fra kulturinstitutioner i England, Holland og Danmark, som arbejder målrettet og strategisk med publikumsudvikling. Bogen udkom den 26. januar 2011, hvor den blev lanceret ved et ferniserings-arrangement i forbindelse med konferencen ‘Kunsten at skifte scene’ i København.

I ‘Publikum og interkultur’ kan du kigge med indenfor hos en række centrale kulturinstitutioner i Holland og Storbritannien, der er førende i arbejdet med publikumsudvikling og interkultur. Yderligere kan du læse om to eksempler på kulturinstitutioners arbejde med mangfoldighed og publikumsudvikling i en dansk sammenhæng.

Bogen fortæller om forskellige metoder til publikumsudvikling og giver inspiration til, hvordan du kan gribe arbejdet an dér, hvor du arbejder. I sidste del af bogen kan du få ideer og anvisninger til, hvordan du selv kan komme igang med arbejdet og finde en guide til yderligere information om publikumsudvikling og mangfoldighed.

Skribenter: freelance journalisterne Maj Carboni og Sanne Arvin
Ansvarshavende redaktør: Mik Aidt

Her kan du læse, købe eller downloade bogen:
‘Publikum og interkultur’ [PDF, 76 sider]

 

 

Rapporten ‘Hvad er publikumsudvikling?’

 

Scenekunstrapport om publikumsudvikling
‘Rapport nr. 1 – Hvad er publikumsudvikling?’ af Louise Ejgod Hansen sætter fokus på begrebet publikumsudvikling og de forskellige kontekster, det har været anvendt indenfor. Hensigten er at opnå en større indsigt i begrebet og i de komplekse problemstillinger, man skal forholde sig til i arbejdet med at nå et større og bredere publikum.

Dette er den første rapport fra Scenekunstnetværket i Region Midtjylland, som består af de 19 professionelle teatre i Region Midtjylland med egen scene og kontinuerlig drift.

I løbet af årene 2010 til 2012 har Scenekunstnetværket igangsat et projekt, der kombinerer udvikling og forskning. Rapporterne indgår som en vigtig del af forskningen, der er igangsat i samarbejde med Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet. Hensigten er, at rapporterne skal være med til at kvalificere og dokumentere netværkets arbejde, men deres perspektiv er bredere: Rapporterne skulle også gerne videreformidle de tanker og erfaringer, Scenekunstnetværket i Region Midtjylland gør sig omkring regional, kulturpolitisk udvikling, og rapporterne er derfor frit tilgængelige på www.scenet.dk.

Læs mere…

cki.dk/vidensbase/rapporter/hvad-er-publikumsudvikling

 

 

 

TOOLKITS OG GUIDER

Family & Community Focused Toolkit [PDF]
Dinner and a Show Toolkit [PDF]
Arts Council England – briternes kunstråd – har lanceret to nye toolkits/guider, der giver oplysninger, som kan hjælpe kulturinstitutioner til bedre at forstå to målgruppesegmenter, der er særligt interessante i kunst- og kultursammenhæng. De kaldes henholdsvis ‘Middag og et show’ og ‘Familie og samfunds fokuseret’.
De to toolkits giver praktiske råd og tips om, hvordan man engagerer disse to målgruppesegmenter, der tilsammen udgør omkring en tredjedel af kunstpublikummet.

 

‘We Rotterdammers and Culture – an analysis of figures and trends from five years of audience research’ [PDF]
Audience research: English language summary of the knowledge which Rotterdam Festivals has collected in this area in recent years in the Dutch publication Wij Rotterdammers en cultuur (We Rotterdammers and Culture) published in September 2011.

 

RAPPORTER – OVERSIGT

National Visual Arts Benchmarking Pilot
Audiences London, Storbritannien, marts 2012

Jo fleire kokkar, jo betre søl
ABM-utvikling i Norge, november 2011

Hvad er publikumsudvikling? – Rapport nr. 1
Scenekunstnetværket i Region Midtjylland, august 2011

International comparisons of public engagement in culture and sport
Orian Brook, august 2011

Nye måder at tænke publikum på
Teatercentrum, konferencerapport, maj 2011

Publikum og interkultur
Center for Kunst & Interkultur, januar 2011

Kunstinstitutionens rolle i et outreach-kunstprojekt
Kunsthallen Nikolaj, oktober 2010

 

 

 

NETVÆRKSGRUPPER

Audiences Europe Network

Netværksgruppe om publikumsudvikling på cko.dk

Netværksgruppe på Facebook

Nordisk netværk for publikumsudvikling

 

 

 

VIDENSBASER

• Norsk publikumsutvikling:
Rapporter og undersøgelser

• Audiences UK:
Resources

 

 

 

NYHEDSBREVE

Audiences UKs nyhedsbrev – subscribe

CKIs nyhedsbrev – tilmelding

 

 

PUBLIKUMSAGENTURER I STORBRITANNIEN 2013
Agencies specialising in developing audiences and cultural businesses:

The Audience Agency
Audiences Wales
Audiences Northern Ireland
The Audience Business i Skotland
Culture Sparks – i Skotland
Cultivate – East Midlands
&Co Cultural Marketing
 Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: