Om os

Audiences Denmark er Danmarks nationale centrum for publikumsudvikling

Agenturets arbejdsområder
Audiences Denmark arbejder med og udvikler:
• Netværksopbygning og -facilitering, herunder nyhedsbrev, seminarer og konferencer

• Initierer og udfører markedsføringsevents inden for projektets rammer for og med de deltagende kunst- og kulturproducerende enheder

• Research omkring og forskning i publikumsudviklingsmetoder, herunder demokratiske processer og interkulturelle metoder

• Formidling af viden på web og i publikationer, herunder en publikation/rapport med anbefalinger til, hvorledes kulturmarkedsføring kan kombineres med mere strategiske og konkret ideer vedrørende udvikling af publikumsopfattelsen og hvordan institutionerne når deres publikummer.Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: