Vision

Som en række andre europæiske lande og metropoler har Danmark nu fået sig et nationalt publikumsagentur, som servicerer landets kultur- og kunstinstitutioner med viden og projekter, der kan stimulere, inddrage og engagere forskellige publikumsgrupper og skabe nytænkende initiativer.

Vision
Vores vision er at agenturet Audiences Denmark skal fremme innovation i kulturtilbuddene og meget gerne også kombineres med initiativer, der skaber samarbejder og ‘publikumsudveksling’ på tværs af landet og af Øresundsregionen – for herigennem skabe økonomisk bæredygtighed og vækst i kultursektoren.

Mange af de største kulturinstitutioner i Danmark er forpligtet til – via deres resultatkontrakter med offentlige støttegivere – at synliggøre institutionens tilbud over for publikum og bidrage til at skabe ‘kultur for alle’. Agenturet sikrer og styrker alle medborgeres adgang til og benyttelse af landets kulturtilbud.

Agenturet udvikler ikke egne kulturevents, men er strukturforbedrende og sigter på at udvikle infrastrukturen og bevidstheden om nye muligheder, så de deltagende kulturproducenter ophører med at anvende utidssvarende, kulturbundne metoder.

Mål
Agenturets arbejde skal bidrage til:
• udvikling af langsigtede strategier for forandring med fokus på at kultur er en central dannelses- og inklusionsmarkør.
• at skabe bevidsthed hos ansvarlige kulturproducenters markedsføring
• at skabe nye samarbejder mellem kultur- og erhvervssektorerne

Bæredygtighed og kontinuitet
Regeringer, bestyrelser og ledere i kulturlivet skiftes ud fra tid til anden. Medarbejdere forsvinder ud af organisationerne – og med dem forsvinder den viden, de har oparbejdet. Det er naturlige processer i arbejdslivet og i et demokratisk samfund, men i forhold til implementeringen af publikumsprocesser kan det ofte være med til at bremse og forhindre de projekter og undersøgelser, som sættes igang. Dette er en vigtig pointe i forhold til, hvorfor Danmark skal have et uafhængigt agentur for publikumsudvikling, hvor viden kan fastholdes og udvikles på tværs af organisationernes løbende, strukturelle forandringer.

 Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: