Feb. 18.

Europæisk vidensdeling om publikums-inklusion

‘Open All Areas’ – Åbn alle områder – er et nyt projekt, som Audiences Europe Network har skudt igang, og som CKI deltager i. Her udfordres og opfordres ledere af kulturinstitutioner og -organisationer i hele Europa til at arbejde målrettet med ikke-brugere af kultur for at lære noget om, hvad det kræver at få nedbrudt barriererne for deltagelse og inklusion.

‘Open All Areas’ koncentrerer sig om inklusion af udstødte grupper eller ikke-deltagere i kulturlivet. Projektet involverer ledere af kulturinstitutioner og kulturorganisationer fra en række europæiske lande. Kulturorganisationer, der enten har etableret eller er i færd med at udvikle projekter med udstødte grupper eller ikke-deltagere prioriteres. Organisationerne får til opgave at sammensætte en gruppe på seks til otte ikke-deltagere som et rådgivende panel for organisationen. Gruppen vil blive brugt som konsulenter i organisationens programmer og formidlingen af dette. Disse erfaringer vil så blive fordelt, først mellem lederne af de respektive lande, derefter på en afsluttende konference i 2014, og endelig i et skriftligt materiale, der præsenteres på Audiences Europe Networks hjemmeside.

audienceseurope.net


Agenturet Norsk Publikumsudvikling er også en del af projektet, og de har inviteret to norske ledere og deres integrationsprojekter til at deltage i projektet. Lederne vil modtage input fra Audiences Europe Network, vil de møde deres europæiske kolleger og deltage i en afsluttende konference i 2014. Læs mere…

By mik | Posted in Nyheder | Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tagged: , ,Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: