Feb. 18.

Norge: pilotprojekt vil inkludere nye samfundsgrupper i scenekunsten

I Norge mødtes repræsentanter fra Dansens Hus, Den Norske Opera & Ballett, Det Norske Teatret, Nationaltheatret og Oslo-Filharmonien i januar til et opstartsmøde i Performa — et tre-årigt pilotprojekt, som skal udvikle og teste samarbejdsmodeller for at inkludere nye samfundsgrupper i scenekunsten.

Spørgsmålet er helt enkelt: hvordan får man mennesker fra samfundsgrupper, som ikke tidligere har været i teateret, operaen, koncerthuset eller scener for dans til at begynde at bruge disse steder?


“I prosjektet vil man jobbe med å få frem kunnskap om dagens ikke-brukere av scenekunst i Oslo-regionen. Performa vil forsøke å dele befolkningen inn i segmenter basert på holdninger og verdier, og identifisere barrierer og motivasjonsfaktorer hos ulike grupper.

I praksis vil organisasjonene utvikle, teste og evaluere nye måter å engasjere ikke-brukere på — og ikke minst vil de se om et regionalt målrettet samarbeid kan skape en effekt i regionen.

Etablere kunnskap
Performa-prosjektet handler ikke primært om kommersielle siktemål, altså at det kun skal komme flere. Det handler om å inkludere personer fra grupper med andre demografiske og sosioøkonomiske karakteristika enn de som tilhører et eksisterende kjernepublikum.

Målet er slik sett å etablere ny kunnskap om hvilke resultater en målrettet satsing på kulturell inkludering kan gi. Performa kommer til å være det første og så langt eneste systematiske tiltaket av denne typen i Norge.

Prosjektet er i første omgang avgrenset til Oslo-regionen, men kunnskapen vil bli delt med andre tilbydere i feltet og vil ha overføringsverdi for hele kunst- og kulturlivet i Norge.”


Norsk Publikumsutvikling vil løbende præsentere vigtige resultater fra pilotprojektet på sin netsider, så følg med her:
norskpublikumsutvikling.no

 

 

By mik | Posted in Nyheder | Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tagged: , ,Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: