Sep. 05.

Kickstarter-bog om publikumsudviklingens hjørnesten

BOGANMELDELSE

Shoshana Fanizza: ‘The How of Audience Development for the Arts – Learn the Basics, Create your Plan’ – Audience Development Specialists, 2012, England, 118 sider.

Denne bog om publikumsudvikling bringer os rundt i mange hjørner inden for feltet. Shoshana Fanizza starter med at give udtryk for sin opfattelse af begrebet publikumsudvikling og hvorfor det er en nødvendig ingrediens for en hvilken som helst kunstorganisation, kulturinstitution, kunstnergruppe eller kunstner i dag.

Hun mener, de teknologiske fremskridt har gjort, at kunstorganisationer og kulturinstitutioner i virkeligheden har glemt at kommunikere direkte med deres publikum. At de ikke kender dem mere, og at de i mange tilfælde har været mere optaget af for eksempel antal fyldte sæder i salen og tørre tal på bundlinjen end på at tænke langsigtet og sætte fokus på relationerne til sit publikum – at lære dem at kende – at de er faktisk mennesker – og at servicere dem på den måde, de gerne vil serviceres på, så de kommer igen og igen og engagerer sig i den enkelte organisation, institution eller kunstform, for derved også at bidrage til økonomisk succes.

Partnerskaber
For at kunne skabe og udbygge disse relationer bruger Shoshana Fanizza “de fire C’er”, som står for Community, Connections, Collaborations and Caring. Og hun understreger vigtigheden af at implementere De Fire C’er i enhver publikumsudviklingsplan, hvis projektet skal lykkes.

Bogen går metodisk frem i uddybelsen af de fire begreber og på hvilken måde, de kan sættes i spil i forhold til at nå sit publikum. Shoshana Fanizza tilføjer et femte C, som dækker over tre faktorer, som må tages med i betragtning – og som også starter med dét bogstav: Courage, Consistancy and Conviction. Det kræver mod, tid og kræfter at lære sit publikum at kende. Og forskellen på publikumsudvikling i forhold til traditionel markedsføring er, at publikumsudvikling handler mere om at opbygge et partnerskab ikke kun mellem organisation og bruger, men også brugerne imellem indbyrdes.

Samtidig lægges der vægt på, at partnerskabet er gældende både før, under og efter den kunstneriske oplevelse. Publikum i det 21. århundrede ønsker at deltage og engagere sig og ikke bare sidde passivt ude i mørket og lade sig underholde.
Når det er sagt, går Shoshana Fanizza hurtigt videre til selve bogens kerne, nemlig hvordan det så kan gribes an – og hvad det er væsentligt at kigge på, før man udvikler og søsætter sin publikumsudviklingsplan.

Toolkit
Hun beskriver, hvor vigtigt det er at bygge sin organisation op indefra og sammensætte et dedikeret, komplementerende netværk og team omkring sig, samt at kende sin vision, sin mission og sine mål, før man som organisation eller kunstner vender blikket ud mod omverdenen, for at kigge på sit eksisterende publikum, hvem de er og hvad de ønsker, og hvordan et potentielt publikum kan se ud i det givne område. Jo mere detaljeret og jo mere personligt desto bedre, for at opnå den største succes.

Resten af bogen kan man kalde et slags toolkit til at komme i gang, hvor der videregives inspiration, bud og konkrete løsningsmuligheder.

Den naturlige måde
De sidste kapitler i bogen giver en appetitvækker til Shoshana Fanizzas næste bog: ‘The Tao of Audience Development’ som hun beskriver sådan: “The Tao philosophy taps into living with more simplicity and harmony and being more natural and one with nature. I believe that audience development is a more natural way to build your audience.”

Anbefalelsesværdig bog
Shoshana Fanizzas bog ‘The How of Audience Development for the Arts’ er let tilgængelig og overskuelig, den kan betragtes som publikumsudviklingens A B C, dog uden at give en færdig værktøjskasse, da der arbejdes med kunst i forskellige genrer med forskellige udfordringer og mennesker. Hun skriver engageret og entusiastisk omkring emnet og hvis publikumsudvikling er en nyopdaget størrelse, kan denne bog være et kick-start til at komme i gang med processen.

Hvad der slår én hele vejen igennem læsningen er Shoshana Fanizzas humanistiske tilgang til emnet og hendes tro på, at høj kvalitet, brugerinddragelse, den gensidige værdiskabelse og oplevelse, er det, som også i sidste ende er vejen til økonomisk succes. En af hendes afsluttende bemærkninger lyder: “Traditions are only traditions because we have made them so. Consider making new traditions.”

Karin Seisbøll

——————————————————————————————-

Pris: £1.89 via lulu.com/spotlight/audiencedevelopmentspecialists

Mere information: buildmyaudience.com

By mik | Posted in Udgivelser | Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: