Feb. 18.

Praktisk og handlingsorienteret arbejde med publikum

Mette Bjærge, Scenekunstnetværket i Region Midtjylland, fortalte ved et rundbordsseminar i Silkeborg i november 2011 om Scenekunstnetværkets arbejde med at få praktiske erfaringer og teoretisk viden om publikumsgrupper.

 

“Det er meget forskelligt fra teater til teater, hvordan publikumsudvikling gribes an. Det har blandt andet noget at gøre med teatrenes beliggenhed. Der er nogle egnsteatre, som favner bredere og måske ikke har det store behov for publikumsudvikling, og så er der andre teatre, som for eksempel dem i Aarhus, der konkurrerer mere om publikum og har større behov for at få fat i nye publikumsgrupper. Men selvfølgelig er det et centralt tema for alle, det her med publikum.

Nogle arbejder primært med markedsføringstiltag og andre er mere ude i det interkulturelle. Men jeg tror, jeg generelt kan sige, at folk vil helst ikke arbejde særlig meget for at få det med at få nye publikumsgrupper ind i deres bygninger. Det er ærgeligt, fordi det, der skal til, er engagement og et stort stykke arbejde for at få fat i de nye mennesker.”

 

Rapport og initiativ rettet mod unge

“Scenekunstnetværket har igangsat et forsknings- og udviklingsprojekt, hvor publikumsudvikling er en af vores hovedprioriteter. Vi har inden for de sidste år blandt andet lavet teatersamtaler på vores medlemsteatre, der har ført til den rapport, som Louise Ejgod Hansen har skrevet.

Vi har også arbejdet med et koncept, der hedder ‘Teateroplevelser’ – et publikumsinitiativ rettet mod børn og unge. Det har været mere praktisk orienteret og har handlet om at arbejde med nogle grupper af ikke-brugere for at finde ud af, hvad det er for nogle blokeringer, de har for at gå i teatret generelt – og hvad der skulle til, for at de kunne få en god oplevelse ud af at møde den kunstform.

Jeg synes initiativet fungerer rigtig godt, fordi der er handling i det.

Der bliver ofte rigtig meget snak. Stor respekt til CKIs arbejde – I har lavet mange interessante seminarer, som jeg også har deltaget i, men jeg synes ikke, der er sket så mange ting. Jeg synes, folk har snakket rigtig meget, og de kan blive rigtig enige, men der sker bare ikke noget. Det synes jeg er enormt ærgerligt.”

 

Træng helt ind i institutionerne

“Jeg tænker: ‘Hvad er det der skal til’? Er det, at vi laver et publikumsudviklings-center eller er det at skabe en slags forandringsagenter, der kan arbejde ude på institutionerne med det her?

Eller skal vi i stedet for at oprette et center og smide penge i nogle fysiske strukturer i stedet for prøve at undersøge, hvordan kan vi bruge de ressourcer, der er til rådighed, på en måde, så de trænger helt ind i institutionerne?

Der sidder nogle personer dér, på institutionerne, der allerede har nogle redskaber, så de kan arbejde inden for det her felt. Det handler om, at de her rapporter ender på skrivebordene og at folk læser dem og tænker: ‘Det er spændende, men hvordan får vi disse tanker omskabt til konkret praktisk arbejde?’ ”

Rapport om publikumsudvikling inden for scenekunsten

‘Rapport nr. 1 – Hvad er publikumsudvikling?’ af Louise Ejgod Hansen sætter fokus på begrebet publikumsudvikling og de forskellige kontekster, det har været anvendt indenfor. Hensigten er at opnå en større indsigt i begrebet og i de komplekse problemstillinger, man skal forholde sig til i arbejdet med at nå et større og bredere publikum.

Dette er den første rapport fra Scenekunstnetværket i Region Midtjylland, som består af de 19 professionelle teatre i Region Midtjylland med egen scene og kontinuerlig drift.

I løbet af årene 2010 til 2012 har Scenekunstnetværket igangsat et projekt, der kombinerer udvikling og forskning. Rapporterne indgår som en vigtig del af forskningen, der er igangsat i samarbejde med Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet. Hensigten er, at rapporterne skal være med til at kvalificere og dokumentere netværkets arbejde, men deres perspektiv er bredere: Rapporterne skulle også gerne videreformidle de tanker og erfaringer, Scenekunstnetværket i Region Midtjylland gør sig omkring regional, kulturpolitisk udvikling, og rapporterne er derfor frit tilgængelige på www.scenet.dk.

cki.dk/vidensbase/rapporter/hvad-er-publikumsudvikling

 

By mik | Posted in Udgivelser | Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tagged:Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: