Category Archives:Tips og gode råd

Aug. 13.

Tips fra Audiences Norway: Arts and Audiences Helsinki streames live

Arts and Audiences Helsinki konferencen er udsolgt. Men du kan følge den live på nettet. Arrangørerne streamer hele konferencen live fra Helsinki på artsandaudiences.com den 22. og 23. august.

Se hele programmet her

Her finder du listen over tilmeldte

  Opsummering fra Audiences Norways Årskonference

Norsk publikumsutviklings Årskonferanse blev holdt den 28. maj i Bergen. Audiences Norway har opsummeret nogle af højdepunktene fra konferensen. » Læs mere

 

Kulturmarkedsførings-kit

Arts Marketing & Engagement Kit har publiceret en artikel om hvordan kunstnere kan øge deres indtægterne ved at skabe en varieret portefølje. Artiklen tilbyder også konkrete værktøjer. » Læs mere

Jun. 19.

Mark Powell om sit publikumsarbejde på Salisbury Playhouse

Matthew Caines fra The Guardian har interviewet Mark Powell fra teatret Salisbury Playhouse om, hvordan han arbejder med at tiltrække et nyt og yngre publikum til Salisbury Playhouse. Han skriver i sin introduktion:

If anyone knows about participation in the performing arts, it’s Mark Powell, associate director at Salisbury Playhouse. I caught up with him this week for a chat about inclusion, arts education and connecting young people with theatre (no easy task in rural Wiltshire).

“What hasn’t worked? Early projects with nowhere to go: one hit wonders that didn’t engage with our professional programme or didn’t have permanent opportunities for participants to move onto. Now we make sure there’s always a second base to aim for.”

“We need to find new ways of presenting and promoting theatre for our times,” he said. “If the only playwright young people are allowed to engage with is Shakespeare (and I love the man) we’re saying theatre is a dead art. We don’t necessarily need more government money, but we do need more government approval.”


The Guardian Professional – 18 June 2013:
Arts head: Mark Powell, associate director, Salisbury Playhouse
The associate director talks theatre outside the big city, and why the arts could do with more government approval, if not money. By Matthew Caines


Tagged: ,

Jun. 08.

Udvikling af mobile tjenester til museer

“Dear museums, we love you. You inspire, engage and educate.” So starts culture and tech research specialist Matthew Petrie in an open letter to our beloved British institutions. “We love you because you actively bring change and development to our communities. You just make us feel good.”

But… (and you just knew there was a ‘but’ coming). “See all those people coming through your doors? You know what the vast majority of them don’t leave home without? That’s right, their mobiles.”

With some 74 percent of visitors bringing their mobile devices through the front doors with them, it’s high time for museums to be doing more with mobile.

The Guardian – 31 May 2013:
Dear museums: the time is right to embrace mobile
Most museum visitors don’t leave home without their mobile – it’s time to exploit that fact, says Matthew Petrie
When it comes to museums, mobile is about innovating the audience experience, not the technology. “There is acknowledgement that mobile is a very powerful tool, but it is just a tool and one that we need to master,” museums say, “It should be used strategically – in the right way, with the right audience and at the right time.”

The Guardian – 8 June 2013:
Mobile culture: innovating the audience experience, not the technology
Most museums have already embraced mobile, and they are thinking about it in more sophisticated and strategic ways
Tagged: ,

May. 31.

Publikumsatlas og kultursegmenter i Norge

I Norge blev Kulturbarometeret 2012 publiceret den 21. maj.

“Det viser, at det traditionelle kulturforbrug blandt nordmændene de seneste 20 år er forbløffende stabilt, hvis man ser på den procentvise deltagelse i forhold til køn, indtægt og uddannelse. Når det gælder alder er der en markant nedgang i forbruget af traditionelle kulturtilbud blandt de yngre, og en tilsvarende forøgelse blandt de ældre.”

“Det digitale kulturforbrug er ikke registrert i undersøgelsen, og den synkende besøgsfrekvens blandt de unge har sandsynligvis at gøre med et øget digitalt kulturforbrug. Det er måske mere opsigtsvækkende, at meget få svarer, at de ikke deltager, mens uforholdsmæssigt mange svarer, at de ikke er interesseret i at deltage. Hvordan kan det hænge sammen?,” spørger Norsk Publikumsutvikling.

Norsk Publikumsutvikling har her i forårets løb foretaget en undersøgelse af Oslo-befolkningens holdninger og værdier til kunst og kultur — med hjælp fra det Manchester-baserede konsulentbureau Morris Hargreaves & McIntyre, som har været med til at præge britisk publikumsudvikling i en årrække. De har udviklet deres helt egen metodik, og kortlægger i dag kunst- og kulturlandskabet i byer og lande verden over med Culture Segments.

Læs mere her:

Norsk Publikumsutvikling – 22. maj 2013:
Publikumsatlas og kultursegmenter

Tagged: , ,

Mar. 18.

Publikumsudvikling EU-Kommissionens nye fokusområde

Publikumsudvikling bliver fra og med 2014 et nyt tema i EUs kulturprogram. Læs her hvis du vil vide noget om kulturprojekters muligheder for at få støtte fra EU.

EU delte 400 millioner euro – 2.983.000.000 kroner – ud som støtte til kulturprojekter i perioden fra 2007 til 2013. Det erklærede formål med EUs kulturprogram har i perioden været “at styrke europæernes fælles kulturområde og udvikle det europæiske medborgerskab igennem fremme af bevægeligheden for personer, der arbejder i kultursektoren”, samt at støtte en “tværnational udbredelse af kunstværker eller kunstneriske frembringelser” og generelt at være med til at “fremme den tværkulturelle dialog”.

Programmet er åbent for private og offentlige kulturaktører. Det vil sige teatre, kunstmuseer, kulturhistoriske museer, gallerier, kulturforeninger, orkestre, spillesteder, koncerthuse, biblioteker, arkiver, kulturuddannelser, off. kulturadmnistration. Men altså ikke privatpersoner.

I 2007-2011 blev cirka halvdelen af alle danske ansøgninger imødekommet og de modtog et støttebeløb til på sammenlagt cirka 195 millioner kroner, herunder til lønninger til i alt syv danske projektledere og 37 danske projektdeltagere.

Odense Teater, Aarhus Teater, Aalborg Teater, Odin Teateret, Københavns Internationale Teater (KIT), Taastrup Teater, Republique Teater og Østergasværk Teater  var nogle af de danske teatre, der fik EU-støtte i perioden. Også Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og Louisiana var med på listen.


Creative Europe
EUs program for den kreative og kulturelle sektor for 2014-2020, som har fået titlen ‘Creative Europe’, ligger i øjeblikket til behandling med et budgetforslag på 1,8 milliarder euro – 13,4 millioner kroner – hvilket er en stigning på 37 procent i forhold til det nuværende program.

Creative Europe har sat sig som et af sine overordnede formål at understøtte og promovere kulturel mangfoldighed i Europa. Og én af tre af kulturprogrammets priorieteringer er publikumsopbygning – og udvikling. “At udvikle europæisk publikum for kulturelle værker,” som det formuleres. De andre to prioriteringer i programmet er Kapacitetsopbygning og Cirkulation af kultur.

Creative Europe ventes endelig vedtaget i EU her i løbet af foråret. Til efteråret vil de konkrete puljer og ansøgningsfrister kunne offentliggøres – med deadline for første ansøgningsrunde i starten af 2014.


Publikumsudvikling
Men publikumsudvikling er altså EU-Kommissionens nye fokusområde, og det gælder såvel de social og økonomiske dimensioner som de kulturelle. Ifølge Lisbet Tegllund fra Cultural Contact Point DK, som er sat i verden for at rådgive og fortælle om EUs kulturstøttemuligheder til danskerne, så forstår EU publikumsudvikling som det at:

• Skabe et nyt publikum
• Uddybe forholdet til det eksisterende publikum
• Få et bredere publikum
• At være inkluderende
• Udnytte digitale muligheder
• Komme ud i Europa med sine værker og produkter

Det handler også om at uddanne børn og unge til at bruge kultur gennem ’outreach’ og bedre adgang, og at række ud efter publikumsgrupper, der er under- eller ikke repræsenterede. Skabe bedre adgang for dem både fysisk og socialt.

Det kan også handler om, at kulturinstitutionerne skal indgå partnerskaber med andre organisationer, erhverv og uddannelsesinstitutioner, sådan som eksempelvis Det Kongelige Teater for nylig har gjort det med et almennyttigt boligselskab og et kommercielt firma. Andre overskrifter i EUs program er:

Publikumsinvolvering
Brugerinddragelse, brugergenereret og -styret indhold, bruger som medskabere.

Publikumssegmentering
Bevidst brug af markedsanalyser, segmentering af publikum, kulturtilbud særligt rettet mod bestemte grupper (børn, unge, gamle, ’de unge på 40’, etniske minoriteter osv.)

Priser
Innovative salgsstrategier, differentiering af priser til bestemte grupper o.lig.

Geografiske forhold
Bringe kultur ud til der hvor brugerne er. Kulturen skal ud af institutionerne.


Tips
Hvis du beslutter dig til at prøve for alvor at søge om støtte til dit kulturprojekt hos EU, skal du gøre dig klart, hvad det indebærer, herunder ting som at
· være ude i meget god tid i forhold til hvornår du vil starte projektet
· at have fundet de rette partnere (i forhold til publikumsudvikling kan et engagement i European Audiences Network være en mulig indgang til dette)
· samarbejde med (eller i det mindste møde) nogen, som har prøvet at modtage EU-midler før
· gøre brug af den danske rådgivningsfunktion, som findes
· sørge for at de involverede partnere får lavet nogle meget klare og nedfældede aftaler med hinanden
· sørge for at have en god bogholder med dig undervejs. (Dette punkt viser sig erfaringsmæssigt at være vigtigere end mange som udgangspunkt forestiller sig!)


Mere information om emnet
• EU-Kommissionens brochure og rapporter om publikumsudvikling
cultureinmotion.eu/European-Audiences/documentation.jsp

• Eksempler på projekter med publikumsudvikling kan ses på
cultureinmotion.eu/European-Audiences/projects.jsp

Cultural Contact Point DK
Mere information om emnerne kan også hentes ved at kontakte Cultural Contact Point DK, som har kontor i Kulturstyrelsen i København. EU-kontaktperson i Danmark er Lisbet Tegllund – lte@kulturstyrelsen.dk
kunst.dk/ccp-eu-kulturprogram
kulturstyrelsen.dk 

EU i Bruxelles
• DG EAC: ec.europa.eu/dgs/education_culture
• EACEA: eacea.ec.europa.eu
• EU-Kommissionens rapport fra dens indledende konference om emnet i oktober 2012: Access to culture 
• Anne Bamford og Michael Wimmer, European Expert Network on Culture: Audience building and the future Creative Europe Programme – 30 siders rapport plus 48 siders appendix med case studies.

 

 

 

CKI var i juni 2012 med til at arrangere konferencen ‘Next Step’, som du kan læse om i denne publikation, ‘Stepping Into The Future’, som diskuterer præmisserne for ‘Creative Europe’ 

Tagged: , , ,

Feb. 24.

Fem tips til museums- og gallerimedarbejdere

Working ‘front of house’ in a museum covers everything visitors see. Louise Emberson, Visitor Services Manager at Woking’s Lightbox gallery – shared five tips for creating great visitor experiences.

5 tips for gallery staff

 

 

Tagged: , ,

Jan. 06.

Værktøj til at skabe en digital strategi for din institution

“Digital engagement is not a game of luck, it’s a game of strategy”

Here is a tool which can possibly help you to design your institution’s or organisation’s digital strategy.

Organisations that consistently out-perform their competition online have something in common that they address their digital media systematically and strategically.

Developed by SUMO, a team with years of experience implementing digital media in organisations, this tool allows anyone to design a successful digital engagement strategy for their institution or organisation in a team workshop or more individual process.

The Digital Engagement Framework starts by breaking down the process of successful digital engagement into three parts:

Why? Every successful digital strategy starts with answering the why-question. Why are you on Facebook or do you invest in a mobile app?

What? When you know where you want to go, the next step is to determine the digital activities that might get you there.

How? Finally, the how-question helps you determine how to make the activities happen.

In SUMO’s own words, it is a “a powerful tool to help every organisation design a successful digital strategy and reap the benefits of the 21st century”.

Read more:
digitalengagementframework.com

To learn more about the Digital Engagement Framework:
Download your free workbook (PDF)


Tagged: , ,

Dec. 13.

Syv tips og strategier for mere effektivitet på sociale medier

“Whether you’re an aspiring artist who wants to build an initial following, or a veteran art dealer looking to expand awareness of your brand, it pays to get savvy to new social marketing techniques to help you achieve your objectives. The following are seven strategies for more effective social marketing.”

Mashable – 11 Nov 2012:
7 Social Media Marketing Tips for Artists and Galleries
By Leyl Master Black

Tagged:

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: