Category Archives:Nyheder

Mar. 27.

2015 Theatron Workshops

 

Theatron is pleased to invite you to 3 workshops in 2015:

  • Research for Audience Engagement – Towards a European Framework, 24-25 September 2015, hosted by Uppsala Stadsteater, Uppsala SE
  • Engaging Society – The Role of Political Theatre on and off stage, 19-20 October 2015, hosted by Archa Theatre, Prague CZ
  • Beyond Performance – Combining Analogue and Digital on Stage, 12-13 November 2015, hosted by RomaEuropa, Rome IT

Theatron members and associated members are also invited to note the Meeting on the Continuation of Theatron in Rome on 12 or 13 November 2015.

European performing arts organisations & experts interested in audience development and community engagement are invited to join Theatron members for these workshops. Focussing on sharing best practice, these events offer a platform to exchange knowledge and ideas, connect to other experts and learn about the latest developments in the field.

We’d be grateful if you would share these dates with your network. A more detailed programme will be published in the coming months.

- pre-register now for free -

KNOWING YOUR AUDIENCES – DEVELOPING A RESEARCH FRAMEWORK

hosted by Uppsala Stadsteater

24-25 Sept
2015

Register via Theatron

ENGAGING SOCIETY – THE ROLE OF POLITICAL THEATRE

hosted by Archa Theatre

19 – 20 Oct 2015

Register via Theatron

BEYOND PERFORMANCE- COMBINING ANALOGUE & DIGITAL

hosted by Fondazione Romaeuropa

12-13 Nov
2015

Register via Theatron

 

Theatron

Odense Teater

Odense 5100

Denmark

Copyright (C) 2015 Theatron All rights reserved.

Tagged:

Apr. 12.

Nyt site om brugerinddragelse og publikumsudvikling

En ny digital platform om brugerinddragelse og publikumsudvikling er åbnet: KulturNettet, som henvender sig til kulturinstitutioner, der ønsker at gøre en aktiv indsats inden for publikumsudvikling – såvel novicerne inden for feltet som de garvede, der allerede har set initiativer udlevet.

De første fire interviews, som kan ses på KulturNettet, er:

• Martin Lyngbo fra Mungo Park: om årskort

• Bradley Allen fra Hotel Pro Forma: om Beta Club

• Allan Klie fra Københavns Musikteater: Om Interreg-projekt

• Henrik Hartmann fra Betty Nansen Teatret / C:NTACT: om outreachDer kommer flere små film fra disse ledere op på siden løbende. Blandt andet kan du allerede nu se et videoklip med hvr af de fire teaterledere, hvor de fortæller om deres eget teater.

KulturNettet har også andre interviews på vej, både med teaterledere og med ledere fra andre kulturinstitioner, heriblandt Center for Kunst & Interkultur (CKI) og Statens Museum for Kunst (SMK).

Kig ind på siden her og sug til dig af inspiration: kulturnettet.dk

Facebook: facebook.com/Kulturnettet


Teamet bag KulturNettet

er disse tre projektledere:

Kulturnettets projektledere

Nadja Kalnæs – projektleder og stifter af KulturNettet
Sceneproducent fra Statens Scenekunstskole

Anne Mette Nørskov – projektleder af KulturNettet
Cand. comm i Performance Design og Dansk

Stine Løike – projektleder af KulturNettet
Cand.comm. i Performance Design og Engelsk fra Roskilde UniversitetIntentionen med sitet er, at det skal udvikle sig til at blive en vidensbase og et rum for erfaringsudveksling mellem medarbejdere på kulturinstitutionerne, hvor der vil blive vil fortalt om såvel små som store publikumsinitiativer, som bliver gjort rundt omkring på landets teatre og på andre kulturinstitutioner – både på formidlings- og indholdssiden.

Nadja Kalnæs, Anne Mette Nørskov og Stine Løike planlægger at give ordet til de mennesker, der har udfordringerne som en del af deres daglige praksis. Gennem video­interviews beder de kulturlederne sætte ord på deres erfaringer med publikumsudvikling – til gensidig inspiration for alle og på tværs af institutionsmure.

“Vi tror, at der er behov for at udveksle erfaringer og viden uden at skulle mødes til timelange seminarer og diskussioner, og at der nu mere er brug for hands-on erfaringer frem for teori,” skriver de på hjemmesiden:

“Det digitale medie giver mulighed for at formidle initiativer bredt ud og for øjeblikkelig deling af erfaringer på godt og ondt. Vores vision er at KulturNettet bliver en aktiv, levende portal i konstant udvikling efter branchens behov. Vi tror, at en fælles platform kan inspirere til handling, til nytænkning og til dialog, og at vi ved at samle de mange erfaringer kan skabe grobund for en synergieffekt.”Udtryk for et demokratiseringsønske
“Publikumsudvikling er udtryk for et demokratiseringsønske, der angår det efterhånden ældgamle kulturpolitiske spørgsmål om, hvordan der skabes en inkluderende kulturinstitution. Et spørgsmål der siden 60erne har været på den kulturpolitiske dagsorden, motiveret i idealet om, at kunsten er for alle og alle uanset social og etnisk herkomst skal have adgang til kunsten.

Det nye er, at publikums behov og adfærdsmønstre er i forandring. Meget tyder på at morgendagens potentielle publikum er nysgerrige, engagerede, digitalt kommunikerende og kulturelt mangfoldige. De søger relevante oplevelser, hvor der skabes rum for deltagelse og engagement. For kulturinstitutionerne er udfordringen derfor ikke “blot” at synliggøre sig i det mangfoldige oplevelsesudbud gennem markedsføringsinitiativer og PR-strategier, men også at retænke repertoire, program, profil, organisation, økonomiske ressourcer og menneskelige kompetencer, så relationen til og interaktionen med det eksisterende og potentielle publikum kan udvikles.

Spørgsmålene der synes at tegne sig i en 2.0 tid er både, hvordan institutionerne kan rekruttere, invitere og engagere et mere mangfoldigt publikum og hvordan de kan tilbyde oplevelser, der inviterer til dialog, og hvor brugeren i højere grad involveres som medskaber.”

kulturnettet.dk


Tagged: ,

Mar. 18.

Publikumsudvikling EU-Kommissionens nye fokusområde

Publikumsudvikling bliver fra og med 2014 et nyt tema i EUs kulturprogram. Læs her hvis du vil vide noget om kulturprojekters muligheder for at få støtte fra EU.

EU delte 400 millioner euro – 2.983.000.000 kroner – ud som støtte til kulturprojekter i perioden fra 2007 til 2013. Det erklærede formål med EUs kulturprogram har i perioden været “at styrke europæernes fælles kulturområde og udvikle det europæiske medborgerskab igennem fremme af bevægeligheden for personer, der arbejder i kultursektoren”, samt at støtte en “tværnational udbredelse af kunstværker eller kunstneriske frembringelser” og generelt at være med til at “fremme den tværkulturelle dialog”.

Programmet er åbent for private og offentlige kulturaktører. Det vil sige teatre, kunstmuseer, kulturhistoriske museer, gallerier, kulturforeninger, orkestre, spillesteder, koncerthuse, biblioteker, arkiver, kulturuddannelser, off. kulturadmnistration. Men altså ikke privatpersoner.

I 2007-2011 blev cirka halvdelen af alle danske ansøgninger imødekommet og de modtog et støttebeløb til på sammenlagt cirka 195 millioner kroner, herunder til lønninger til i alt syv danske projektledere og 37 danske projektdeltagere.

Odense Teater, Aarhus Teater, Aalborg Teater, Odin Teateret, Københavns Internationale Teater (KIT), Taastrup Teater, Republique Teater og Østergasværk Teater  var nogle af de danske teatre, der fik EU-støtte i perioden. Også Det Kongelige Bibliotek, Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og Louisiana var med på listen.


Creative Europe
EUs program for den kreative og kulturelle sektor for 2014-2020, som har fået titlen ‘Creative Europe’, ligger i øjeblikket til behandling med et budgetforslag på 1,8 milliarder euro – 13,4 millioner kroner – hvilket er en stigning på 37 procent i forhold til det nuværende program.

Creative Europe har sat sig som et af sine overordnede formål at understøtte og promovere kulturel mangfoldighed i Europa. Og én af tre af kulturprogrammets priorieteringer er publikumsopbygning – og udvikling. “At udvikle europæisk publikum for kulturelle værker,” som det formuleres. De andre to prioriteringer i programmet er Kapacitetsopbygning og Cirkulation af kultur.

Creative Europe ventes endelig vedtaget i EU her i løbet af foråret. Til efteråret vil de konkrete puljer og ansøgningsfrister kunne offentliggøres – med deadline for første ansøgningsrunde i starten af 2014.


Publikumsudvikling
Men publikumsudvikling er altså EU-Kommissionens nye fokusområde, og det gælder såvel de social og økonomiske dimensioner som de kulturelle. Ifølge Lisbet Tegllund fra Cultural Contact Point DK, som er sat i verden for at rådgive og fortælle om EUs kulturstøttemuligheder til danskerne, så forstår EU publikumsudvikling som det at:

• Skabe et nyt publikum
• Uddybe forholdet til det eksisterende publikum
• Få et bredere publikum
• At være inkluderende
• Udnytte digitale muligheder
• Komme ud i Europa med sine værker og produkter

Det handler også om at uddanne børn og unge til at bruge kultur gennem ’outreach’ og bedre adgang, og at række ud efter publikumsgrupper, der er under- eller ikke repræsenterede. Skabe bedre adgang for dem både fysisk og socialt.

Det kan også handler om, at kulturinstitutionerne skal indgå partnerskaber med andre organisationer, erhverv og uddannelsesinstitutioner, sådan som eksempelvis Det Kongelige Teater for nylig har gjort det med et almennyttigt boligselskab og et kommercielt firma. Andre overskrifter i EUs program er:

Publikumsinvolvering
Brugerinddragelse, brugergenereret og -styret indhold, bruger som medskabere.

Publikumssegmentering
Bevidst brug af markedsanalyser, segmentering af publikum, kulturtilbud særligt rettet mod bestemte grupper (børn, unge, gamle, ’de unge på 40’, etniske minoriteter osv.)

Priser
Innovative salgsstrategier, differentiering af priser til bestemte grupper o.lig.

Geografiske forhold
Bringe kultur ud til der hvor brugerne er. Kulturen skal ud af institutionerne.


Tips
Hvis du beslutter dig til at prøve for alvor at søge om støtte til dit kulturprojekt hos EU, skal du gøre dig klart, hvad det indebærer, herunder ting som at
· være ude i meget god tid i forhold til hvornår du vil starte projektet
· at have fundet de rette partnere (i forhold til publikumsudvikling kan et engagement i European Audiences Network være en mulig indgang til dette)
· samarbejde med (eller i det mindste møde) nogen, som har prøvet at modtage EU-midler før
· gøre brug af den danske rådgivningsfunktion, som findes
· sørge for at de involverede partnere får lavet nogle meget klare og nedfældede aftaler med hinanden
· sørge for at have en god bogholder med dig undervejs. (Dette punkt viser sig erfaringsmæssigt at være vigtigere end mange som udgangspunkt forestiller sig!)


Mere information om emnet
• EU-Kommissionens brochure og rapporter om publikumsudvikling
cultureinmotion.eu/European-Audiences/documentation.jsp

• Eksempler på projekter med publikumsudvikling kan ses på
cultureinmotion.eu/European-Audiences/projects.jsp

Cultural Contact Point DK
Mere information om emnerne kan også hentes ved at kontakte Cultural Contact Point DK, som har kontor i Kulturstyrelsen i København. EU-kontaktperson i Danmark er Lisbet Tegllund – lte@kulturstyrelsen.dk
kunst.dk/ccp-eu-kulturprogram
kulturstyrelsen.dk 

EU i Bruxelles
• DG EAC: ec.europa.eu/dgs/education_culture
• EACEA: eacea.ec.europa.eu
• EU-Kommissionens rapport fra dens indledende konference om emnet i oktober 2012: Access to culture 
• Anne Bamford og Michael Wimmer, European Expert Network on Culture: Audience building and the future Creative Europe Programme – 30 siders rapport plus 48 siders appendix med case studies.

 

 

 

CKI var i juni 2012 med til at arrangere konferencen ‘Next Step’, som du kan læse om i denne publikation, ‘Stepping Into The Future’, som diskuterer præmisserne for ‘Creative Europe’ 

Tagged: , , ,

Mar. 13.

Nye typer samarbejder får beboere i teateret

Som led i en strategi om at få flere potentielle teatergængere op af sofaen lanceres et CSR-samarbejde mellem Det Kongelige Teater, det almennyttige boligselskab KAB og advokatfirmaet Lett, der er sponsor. Det skrev Berlingske den 7. marts 2013.

KAB er landets største almene boligselskab, der administrerer cirka 50.000 almene boliger i Storkøbenhavn. Det er planen, at flere private virksomheder skal indgå i samarbejdet.

Samarbejdet giver beboere i KABs boliger mulighed for at komme gratis i teatret, og håbet er, at én god oplevelse vil give lyst til flere — også selvom man fremover selv skal have pungen op af lommen.

Lett Advokater købte et større antal billetter til forestillingen rock-gyseren ‘Frankenstein genskabt’, og i samarbejde med KAB blev billetterne fordelt blandt udvalgte beboere, der på den måde fik en ekstraordinær oplevelse, de måske ellers ikke ville have haft mulighed for.

Projektet er ikke kun fordelagtigt for de kommende teatergængere og Det Kongelige Teater, der i disse dage higer efter flere besøgende. Advokatfirmaet får mulighed for at profilere sig i en socialt bevidst retning, mens KAB skaber sig en bredere profil end hidtil.

Det Kongelige Teater har gennem de seneste år lanceret en række tiltag for at vende de dykkende besøgstal, blandt andet halv pris på billetter til unge og studerende samt gratis litteratur-arrangementer.

Samarbejdet skal understøtte interesserede virksomheder, der har en ambition om at række ud til nye borgere udenfor eget regi. Målgruppen kan variere og omfatte udsatte boligområder, særlige grupper eller mere bredt i den samlede boligmasse, som KAB administrerer, skriver Det Kongelige Teater på deres hjemmeside:

kglteater.dk/sarligt-for/virksomheder/csr-aktiviteter


Erhvervsmagasinet CSR:
Utraditionelt CSR-samarbejde
Nyt CSR-trepartssamarbejde mellem Det Kongelige Teater, det almennyttige boligselskab KAB og advokatfirmaet Lett skal trække flere i teatret.

Tagged: , ,

Feb. 18.

Europæisk vidensdeling om publikums-inklusion

‘Open All Areas’ – Åbn alle områder – er et nyt projekt, som Audiences Europe Network har skudt igang, og som CKI deltager i. Her udfordres og opfordres ledere af kulturinstitutioner og -organisationer i hele Europa til at arbejde målrettet med ikke-brugere af kultur for at lære noget om, hvad det kræver at få nedbrudt barriererne for deltagelse og inklusion.

‘Open All Areas’ koncentrerer sig om inklusion af udstødte grupper eller ikke-deltagere i kulturlivet. Projektet involverer ledere af kulturinstitutioner og kulturorganisationer fra en række europæiske lande. Kulturorganisationer, der enten har etableret eller er i færd med at udvikle projekter med udstødte grupper eller ikke-deltagere prioriteres. Organisationerne får til opgave at sammensætte en gruppe på seks til otte ikke-deltagere som et rådgivende panel for organisationen. Gruppen vil blive brugt som konsulenter i organisationens programmer og formidlingen af dette. Disse erfaringer vil så blive fordelt, først mellem lederne af de respektive lande, derefter på en afsluttende konference i 2014, og endelig i et skriftligt materiale, der præsenteres på Audiences Europe Networks hjemmeside.

audienceseurope.net


Agenturet Norsk Publikumsudvikling er også en del af projektet, og de har inviteret to norske ledere og deres integrationsprojekter til at deltage i projektet. Lederne vil modtage input fra Audiences Europe Network, vil de møde deres europæiske kolleger og deltage i en afsluttende konference i 2014. Læs mere…

Tagged: , ,

Feb. 18.

Norge: pilotprojekt vil inkludere nye samfundsgrupper i scenekunsten

I Norge mødtes repræsentanter fra Dansens Hus, Den Norske Opera & Ballett, Det Norske Teatret, Nationaltheatret og Oslo-Filharmonien i januar til et opstartsmøde i Performa — et tre-årigt pilotprojekt, som skal udvikle og teste samarbejdsmodeller for at inkludere nye samfundsgrupper i scenekunsten.

Spørgsmålet er helt enkelt: hvordan får man mennesker fra samfundsgrupper, som ikke tidligere har været i teateret, operaen, koncerthuset eller scener for dans til at begynde at bruge disse steder?


“I prosjektet vil man jobbe med å få frem kunnskap om dagens ikke-brukere av scenekunst i Oslo-regionen. Performa vil forsøke å dele befolkningen inn i segmenter basert på holdninger og verdier, og identifisere barrierer og motivasjonsfaktorer hos ulike grupper.

I praksis vil organisasjonene utvikle, teste og evaluere nye måter å engasjere ikke-brukere på — og ikke minst vil de se om et regionalt målrettet samarbeid kan skape en effekt i regionen.

Etablere kunnskap
Performa-prosjektet handler ikke primært om kommersielle siktemål, altså at det kun skal komme flere. Det handler om å inkludere personer fra grupper med andre demografiske og sosioøkonomiske karakteristika enn de som tilhører et eksisterende kjernepublikum.

Målet er slik sett å etablere ny kunnskap om hvilke resultater en målrettet satsing på kulturell inkludering kan gi. Performa kommer til å være det første og så langt eneste systematiske tiltaket av denne typen i Norge.

Prosjektet er i første omgang avgrenset til Oslo-regionen, men kunnskapen vil bli delt med andre tilbydere i feltet og vil ha overføringsverdi for hele kunst- og kulturlivet i Norge.”


Norsk Publikumsutvikling vil løbende præsentere vigtige resultater fra pilotprojektet på sin netsider, så følg med her:
norskpublikumsutvikling.no

 

 

Tagged: , ,

Feb. 18.

Fra ord til handling – Norsk Publikumsudviklings årskonference

27.-28. maj 2013 arrangerer Norsk Publikumsudvikling sin første årskonference:

“Ambisjonen er å lage et årlig, nasjonalt bransjetreff for alle som brenner for publikum.

Konferansen har tittelen FRA ORD TIL HANDLING og har fokus på operativ kunnskap og den ofte vanskelige veien til gjennomføringen av konkrete tiltak.

Programmet er i støpeskjeen, men vi kan garantere både rykende ferske undersøkelser, nasjonale og internasjonale case-presentasjoner og rikelig anledning til å treffe kollegaer og knytte nye kontakter. Du kommer til å høre nytt om noe av det vanskeligste innenfor faget: å bygge etterspørsel for ny kunst, og vi kommer til å dykke dypere ned i inkluderingsdebatten og se på hva inkludering kan bety i praksis.

Møt dine kollegaer og bli kjent med det nye NPU under Festspillene i Bergen 27.-28 mai. Programmet annonseres i løpet av måneden.”

 

norskpublikumsutvikling.no/2013/02/vi-lanserer-npus-arskonferanse

Tagged: ,

Nov. 12.

Schweitz: Symposium om outreach-programmer

On 7 November 2012, the British arts consultant Francois Matarasso took part in a symposium about cultural mediation in Basel, organised by Pro Helvetia with Migros.

The symposium marked the end of a four year programme supporting the development of outreach programmes in Swiss cultural institutions. The lively day was oversubscribed and included valuable contributions from Lois Hetland (on arts education research), Janna Graham (on the Serpentine Gallery’s education programmes) and Christoph Deeg, (on new media and outreach), among others.

Francois Matarasso’s contribution can be downloaded here as a PDF.

Excerpt of his blog post:

“The development of outreach programmes—the wide range of activities by which publicly funded cultural institutions seek to reach new audiences—is an important aspect of post-war European cultural policy. It is usually described within a concept of democratisation, in which cultural services are designated a public good, like education and health services that the state should provide to its citizens. The good reason for cultural institutions to extend access to their offer is the belief that the art they care for or create is an enriching human experience, which is true. The less admirable reasons are to secure greater political legitimacy for activities used mainly by a small and privileged part of a society or to promote unquestioned acceptance of elite forms and values. In other words, to use art as a form of state-controlled social instruction.

Whether these justifications for outreach programmes bear much relation to the experiences participants actually get from them is another question. The people who are—in the violent metaphor often used by cultural institutions—‘targeted’ by such initiatives are autonomous human beings, actively engaged in forming their own sense, taste, values, ideas and judgements. They are not passive blanks onto which cultural agents can stamp their impressions. Each of us responds to an artistic experience differently. Our character, past experience, present feelings, education, social position, age—these and many other things that make each of us unique, determine how we respond to experience.

Art offers powerful, complex experiences whose effects we cannot fully understand even in ourselves, still less in other people. Crucially, those experiences are particular to ourselves. An artist creates a work of art. A spectator, reader, listener or participant recreates it through the filter of their own selves in the auditorium of their own mind. But what the spectator, reader, listener or participant recreates is not what was in the artist’s mind, only something new that is enabled by the work of art. That is why no two people have ever read the same book. That is why people can have such violently different reactions to a film , a play or a concert. That is why people can have a fine musical sensibility and manage a concentration camp.

This is a fundamental problem to politicians who like to believe that their policies and spending decisions are based on reason and evidence. Seeing, as they increasingly do, that art has an important place in people’s lives and that it can also lead to positive changes, they have turned to evaluation both to reassure them about something they do not really understand and to give them more power over how it is used. They have used scientific method as the most politically legitimate knowledge system, but without asking how appropriate it is to understanding arts practice and experience. In fact, since people’s experience of art are essentially individual, it is all but impossible to meet the first criteria of scientific method, namely that experiments should be replicable and lead to the same results,  in assessing arts programmes.

Where does this leave us? First, and most simply, it seems evident to me that cultural institutions financed through public taxation have an underlying responsibility to ensure the widest possible access to their work by those who pay for it. That seems straightforward enough: in the terms of the Universal Declaration of Human Rights, everyone has the right freely to participate in the culture of the community and to enjoy the arts. On that level, no further justification of outreach programmes should be required.”

 

Read more on parliamentofdreams.com

Tagged: , ,

Oct. 29.

Musikpublikums-projektet New:Aud skudt igang

Projektet New:Aud samler samtidsmusik-ensembler til samarbejde om publikumsudvikling, blandt andet står udvikling af koncertformen som et centralt virkemiddel. 17 europæiske lande og 31 ensembler er involveret i projektet.

Projektet New:Aud holdt sin åbningskonference i Bruxelles i slutningen af oktober.

Under Arts & Audiences i Stockholm præsenterede Thomas Demidoff og Heather Maitland projektet New Music: New Audiences.

“Vi får anledning til at tage fat i problemstillinger, som virker nærmest uoverkommelige at håndtere alene, men som vi nu kan drøfte sammen med 29 andre orkestre. For os som arbejder med relativt smalle produktioner er dette vigtige spørgsmål. At få en arena til at drøfte disse med andre på er også svært givende,” sagde daglig leder for Cikada og Oslo Sinfonietta, Ludvig Claesson, til netmagasinet Ballade.

Læs artiklen Ny musikk, nytt publikum i Ballade.

 


5. januar 2012

Pressemeddelelse fra Dansk Komponist Forening

Dansk Komponist Forening styrer begivenhederne når projektet New Music: New Audiences løber af stablen fra 2012 til 2014. Projektet finder sted i 17 europæiske lande, og præsenterer et samarbejde omkring publikumsudvikling for ny musik mellem 31 musikensembler og orkestre i hele Europa.

Projektet er en fortsættelse af RE:NEW MUSIC, som DKF også stod i spidsen for, men i det nye projekt er der både flere lande og flere institutioner med.

 
FREMTIDENS KULTURFORMATER
Hvordan ser fremtidens koncertform ud? Skal en klassisk koncert være en andægtig oplevelse i en støvet koncertsal? Og kan nye rammer for koncertoplevelsen have indflydelse på publikumstallet?

Det er sådanne spørgsmål som Europas kunst og kulturliv stiller sig selv og nu gør de på dansk initiativ noget ved sagen. Et bredt udsnit af Europas fineste ensembler og orkestre samt musikorganisationer skal på en konference i Bruxelles den 24. og 25. oktober drøfte de fælles udfordringer, som europæisk kulturliv har i forhold til at kommunikere med et nyt publikum.

Konferencen afholdes i regi af samarbejdsprojektet New Music:New Audiences (New:Aud), som Danmark, med Dansk Komponist Forening har igangsat og i de kommende år skal stå i spidsen for i perioden 2012-2014.

 
WORKING COMMUNITIES PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER
De 31 udvalgte europæiske ensembler repræsenterer det absolut højeste kunstneriske niveau indenfor den ny klassiske musik. På tværs af landegrænser matches ensemblerne i såkaldte “working communities” , hvor de under temaer som “Børn møder musik”, “Blandede kunstformer” og “Online med dit publikum”, skal afholde workshops, udveksle idéer og erfaringer med hinanden. Alle ensembler vil i løbet af projektet blive involveret i to “working communitues” samt lave to koncerter hver.

De mange erfaringer og idéer samles i et forskningsprojekt. Resultaterne opsamles i et idekatalog, der består af ’best practice’ i forhold til at nå et nyt kulturpublikum i EU. Idekataloget offentliggøres i midten af 2014 og stilles til rådighed for et samlet kulturliv i EU, da stort set alle kunstneriske udtryksformer efterlyser nye måder at komme i kontakt med fremtidens kulturpublikum.

 
DANMARK BLIVER KNUDEPUNKT FOR EU-KULTURSAMARBEJDE
Det vil på en række områder gavne dansk kunst- og kulturliv, at det store europæiske projekt, New: Aud skal ledes fra Danmark. Det store netværk af europæiske deltagende kulturinstitutioner bliver samlet i Danmark, hvilket vil skabe blivende samarbejdsrelationer med væsentlige kulturaktører i Europa. Dansk musik vil som følge af projektets indbyggede kulturudveksling, blive eksporteret og markedsført i de 17 deltagende lande. Endelig vil Danmark som ledende nation opsamle viden om de 17 landes ‘best practice’ inden for publikumsudvikling. Med andre ord vil Danmark med projektet New:Aud blive ledende inden for europæisk publikumsudvikling, og det vil på sigt kunne gavne hele Danmarks kulturliv.

Følg med i projektet på hjemmesiden www.newaud.eu

 

 

Yderligere information kan fås hos projektleder Thomas Demidoff på 60 13 35 73 ellertd@komponistforeningen.dk

 

 

Tagged:

Niels Righolt at Arts & Audiences. Foto: Åke Sandström
Oct. 29.

Reflektioner fra Arts & Audiences konferencen om inklusion og mangfoldighed

Niels Righolt at Arts & Audiences. Foto: Åke Sandström

Lisa Baxter of The Experience Business reflects on the recent Arts and Audiences 2012 Conference in Sweden which explored ‘Inclusion and Diversity’.

“I was fortunate to have contributed to Audiences Norway’s annual conference in Stockholm a couple of weeks ago. This was my 4th Scandinavia conference in a year. Each time I attend one there I’m deeply impressed and inspired by the depth of engagement with the underpinning issues, the intellectual generosity of spirit that fuels richly rewarding conversations, and the fantastic hospitality and sense of camaraderie they provide.

So, whilst they are still fresh in my mind, I want to create a compendium of high points which have been fuelling my thoughts in the week since the Arts and Audiences 2012 Conference.”

“INCLUSION & DIVERSITY was the over-arching theme of the conference, and throughout the whole event there was a rich seam of debate that raised too many interesting points to mention in this blog. Here’s a snapshot of the questions that caught my attention:

–How can arts institutions navigate the apparent polarity between creating an environment for art and creating one for audiences? What is the democratic responsibility of our arts institutions?

–Do we need to rethink our mission statements in order to be more audience-centric?

–How can we arrive at common goals that bring together artistic freedom/artistic quality with a focus on the audience and their experience?

–Should artists have the liberty to express whatever they want or should they be burdened with the issue of ‘access for all’?

–In what ways can we create new platforms through which we can engage with audiences in a way that creates value for them?

–Are our arts institutions temples, and if so, is this a good or a bad thing?

–In what ways might we address the mismatch between funded diversity projects and what ‘diversity’ really means in today’s cosmopolitan society?

So – rich food for thought there.

If any of these little snippets have piqued your curiosity, please do take a look at the Arts and Audiences website for details and video footage from the conference: artsandaudiences.com 

——————————————————–

To read Lisa’s High Points, click here.

——————————————————–

Tagged: ,

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers: